Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng khoa học

Bài tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(trang 66 SGK)

Xét đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất, do yêu cầu của ngành dệt ở Anh, người ta đã phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước Gienni, giúp tăng năng suất dệt so với cách dệt thủ công truyền thống. Tuy nhiên, quy mô của cuộc cách mạng này chủ yếu trong ngành dệt may ở Anh, và không toàn diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Đến những năm bốn mươi của thế kỷ XX, trước yêu cầu của đời sống và sản xuất đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, con đường thứ hai là đưa khoa học – công nghệ ra đời trên nhiều lĩnh vực: sinh học, vật lý, hóa học, … với công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. … thành tựu không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà cả lĩnh vực công nghệ trong giai đoạn tiếp theo (từ những năm bảy mươi của thế kỷ XX đến nay).

Chọn câu trả lời: Không

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.