Nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930

Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là.

Nguyen nhan chu quan dan den su bung no phong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là.

A.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

B.

Đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng.

C.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

D.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

– Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân chống thực dân Pháp đều diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng thất bại vì chưa có giai cấp lãnh đạo với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân cũng sẽ nổ ra nhưng nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì có thể cũng sẽ như các cuộc đấu tranh khác lẻtẻ, tự phát. Tuy nhiên, từ khi có đảng cộng sản, phong trào 1930 – 1931 đã có sự khác biệt so với trước. Đánh giá tình hình cụ thể của đất nước giai đoạn này, đảng đã phát động phong trào 1930 – 1931 diễn sôi nổi mang tính triệt để, có quy mô rộng lớn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

=>Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là nhân tố cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Chọn: D

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là

A. sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

B. mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã phát triển sâu sắc.

C. cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động mạnh mẽ.

D. thực dân Pháp đã khủng bố dã man những người yêu nước.

1. Phong trào cách mạng 1930-1931

– Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra gay gắt và phong trào cách mạng dâng cao, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng công- nông rộng khắp cả nước.

– Từ tháng 2 đến tháng 4 – 1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống: công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế v.v; bên cạnh đó, cũng xuất hiện những khẩu hiệu chính như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến,”, “Thả tù chính trị” v.v..

– Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5. Các nước đấu tranh này là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

– Trong các tháng 6, 7, 8, liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác trên phạm vi cả nước.

– Sang tháng 9-1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân(có vũ trang tự vệ) với hàng nghìn người tham gia kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu, giảm thuế. Các cuộc đấu tranh này được công nhân ở Vinh-Bến Thủy hưởng ứng.

– Tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12-9-1930. Khoảng 8000 nông dân kéo đến huyện lị với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”,”Đả đảo Nam triều!”, “Nhà máy về tay thợ thuyền!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”…..Đoàn biểu tình xếp thành hàng dài hơn 1 kilômét tiến về thành phố Vinh. Đi đầu là những người cầm cờ đỏ, đi hai bên là những đội viên tự vệ được trang bị dao, gậy. Trên đường đi, đoàn biểu tình dừng lại vài nơi để diễn thuyết và chỉnh đốn đội ngũ. Dòng người càng đi càng được bổ sung thêm. Khi đến Vinh, con số lên tới gần 3 vạn người và xếp thành hàng dài tới 4 kilômét. Thực dân Pháp đã đàn áp dã man. Chúng cho máy bay ném bom xuống đoàn biểu tình làm 217 người chết, 125 người bị thương. Song, sự đàn áp dã man đó không ngăn được cuộc đấu tranh. Quần chúng kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện đường, vây đồn lính khố xanh v.v..

– Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Nhiều lí trưởng, chánh tỏng bỏ trốn.

– Trong tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở thôn, xã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng quả chính quyền, gọi là “Xô viết”.

* Tóm tắt diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931:

– Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động.

– Tháng 6,7,8: nổ ra các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

– Tháng 9/1930, phong trào đấu tranh phát triển mạnh ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế. Dẫn đến kết quả hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

B.

địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp bóc lột thậm tệ nhân dân.

C.

thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

D.

ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phương pháp: phân tích, đánh giá. Cách giải: Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân chống thực dân Pháp đều diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng thất bại vì chưa có giai cấp ãnh đạo với đường lối đúng đắn, sáng tạo. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tần gl7p1 nhân dân lao động. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân cũng sẽ nổ ra nhưng nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì có thể cũng sẽ như các cuộc đấu tranh khác lẻ tẻ, tự phát. Tuy nhiên, từ khi có đảng cộng sản, phong trào 1930 – 1931 đã có sự khác biệt so với trước. Đánh giá tình hình cụ thể của đất nước giai đoạn nà, đảng đã phát động phong trào 1930 – 1931diễn ra sôi nổi mang tính triệt để, có quy mô rộng lớn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ – Tĩnh. => Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là nhân tố cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931.Đáp án đúng là A!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 – Lịch sử 12 – Đề số 7

Làm bài

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 19…

0

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.mẫu thuẫn dân tộc và giai cấp phát triển sâu sắc.sự cổ vũ của phong trào cách mạng trên thế giới.thực dân Pháp khủng bố dã man những người yêu nước.
1663931498 496 nguyen nhan chu quan dan den su bung no phong

An Vũ Exam24h

Gửi 3 năm trước

Exam24h Lịch Sử

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu

0

A

1663931499 494 nguyen nhan chu quan dan den su bung no phong

Ha Ha

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

0

Đáp án đúng của câu này là:

thực dân Pháp khủng bố dã man những người yêu nước.
Nguyen nhan chu quan dan den su bung no phong

Exam24h An Vũ

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Nguyen nhan chu quan dan den su bung no phong trao cach mang 1930 df512ccfdeea3345f73f1986dcbe72a4

Đăng nhập Exam24h để tham gia cộng đồng Hỏi Đáp!

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

ĐĂNG NHẬP

Tham gia ngay

THÊM CÂU HỎI

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.