Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn giải thích tại sao

Nếu bạn hát trong một căn phòng lớn và trong một căn phòng hẹp, bạn sẽ nghe nó ở đâu tốt nhất? Giải thích vì sao?

xem giải pháp

Nếu bạn hát trong một căn phòng lớn và …

Một câu hỏi: Nếu bạn hát trong một căn phòng lớn và trong một căn phòng hẹp, bạn sẽ nghe nó ở đâu tốt nhất? Giải thích vì sao?

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

Tiểu luận môn Vật lý 7: Nhận biết định tính âm thanh và tiếng vang phản xạ !!

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.