Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

Một vật có khối lượng 2kg nằm yên trên mặt sàn nằm ngang

chọn

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

Cơ thể chịu tác dụng của trọng lực P → N phản ứng → Từ mặt đường, lực kéo FK → và ma sát trượt . Chọn trục Ôxy như bản vẽ.

Nộp đơnphânĐịnh luật thứ hai của Newton:

Hình chiếu trục cung cấp:

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

Hình chiếu trục con bò:

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

V = at = 0,58,5 = 2,9 m / s.

Động năng được tính bằng biểu thức:

Đơn vị nào sau đây? không đơn vị động năng?

Công thức nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa động lượng và động năng?

tìm kiếm một câu sai – sai – sai. Khi động năng của vật không thay đổi

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

Nêu đặc điểm của ảnh của ngọn nến qua thấu kính? (vật lý – lớp chín)

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang

2 câu trả lời

Khẳng định nào sau đây là sai? (vật lý – lớp 10)

2 câu trả lời

Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính (vật lý – lớp chín)

2 câu trả lời

Một vật khối lượng 2 kg nằm yên trên sàn nằm ngang thì chịu tác dụng của lực F = 20N theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đất là 0,2, lấy g = 10 m / s 2 a / tìm gia tốc của vật?

b / Tìm vận tốc và quãng đường vật đi được trong 10s

chọn

Cơ thể chịu tác dụng của trọng lực P → N phản ứng → Từ mặt đường, lực kéo FK → và ma sát trượt . Chọn trục Ôxy như bản vẽ.

Nộp đơnphânĐịnh luật thứ hai của Newton:

Hình chiếu trục cung cấp:

Hình chiếu trục con bò:

V = at = 0,58,5 = 2,9 m / s.

Một vật khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên mặt đất. Vật được kéo bởi một lực nằm ngang làm cho vật đi được quãng đường 80 cm trong 2 giây. Hệ số ma sát trượt giữa khối và mặt đất là 0,30. Lấy g = 9,8 m / s 2 . Tính lực kéo vật.

Một vật khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên mặt đất. Vật được kéo bởi một lực nằm ngang làm cho vật đi được quãng đường 80 cm trong 2 giây. Hệ số ma sát trượt giữa khối và mặt đất là 0,30. Lấy g = 9,8 m / s 2 . Sau quãng đường đó, phải tác dụng lực nào để vật chuyển động thẳng đều?

Một vật khối lượng 0,9kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt đất là μ = 0,42. Cơ thể bắt đầu bị kéo với một lực ngang bằng 6,4 niutơn.

a) Tính quãng đường vật đi được sau 2 giây đầu tiên.

b) Sau 2 giây, lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Lấy g = 10m / s 2

18/06/2021 16.743

một. 2,9 m / s

Câu trả lời chính xác

Xác định một vật chịu tác dụng của trọng lực P⇀, phản lực N của mặt đường, lực kéo Fk⇀ và lực ma sát trượt Fms⇀. Chọn hệ thống trung tâm oxy như hình minh họa. – P + N + Fk.sinα = 0

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Một vật khối lượng m = 15 kg được kéo trên mặt phẳng nằm ngang với lực F = 45 N nằm ngang từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,05. lấy g = 10m / giây 2. Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.631

Vật m = 1 kg nằm yên trên mặt sàn nằm ngang thì chịu tác dụng của lực kéo F = 5N một góc α với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa khối và mặt đất là μ = 0,2. lấy g = 10m / giây 2. Tìm góc α để gia tốc của vật đạt cực đại.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.493

Một lực có 4 Niutơn tác dụng lên vật có khối lượng 0,8kg đang dừng lại. Bỏ qua ma sát và lực cản. Gia tốc của vật là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,625

đặt hàng như hình. Vật A có khối lượng m1 = 200g và vật B có khối lượng m2 = 120g được nối với nhau bằng một sợi dây không co giãn nhẹ. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,4. làm việc dựa trên lực kéo F⇀ theo chiều ngang. Biết rằng chỉ có sợi dây nối hai vật chịu được lực căng tối đa T0 = 0,6 N. Lấy g = 10m / s2. Tìm lực F cực đại để dây xích không bị đứt.

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vymfplxrhcc10cmfjlw5nagllbs12yxqtbgktmtavaw1hz2vzl2jhas10yxatdhjhyy1uz2hpzw0tymetzgluac1sdwf0lw5pdxrvbi1wagfultitmjyuue5h

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 987

đặt hàng như hình. Vật A có khối lượng m1 = 200g và vật B có khối lượng m2 = 120g được nối với nhau bằng một sợi dây không co giãn nhẹ. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,4. Lực F = 1,5N tác dụng vào A theo phương ngang. Lấy g = 10m / s2. Tính lực căng dây nối A và B.

Mot vat co khoi luong 2kg nam yen tren mat san nam ngang ahr0chm6ly92awv0amfjay5jb20vymfplxrhcc10cmfjlw5nagllbs12yxqtbgktmtavaw1hz2vzl2jhas10yxatdhjhyy1uz2hpzw0tymetzgluac1sdwf0lw5pdxrvbi1wagfultitmjmuue5h

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 963

Phát biểu nào sau đây về vật chịu tác dụng của lực là đúng?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 780

Một vật khối lượng 8 kg đang trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2 m / s2 thì lực nào gây ra gia tốc này? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10m / s2

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 718

Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với v = 54km / h thì tắt máy thì hãm phanh, chuyển động biến đổi đều giảm tốc. Tìm lực hãm của 3000 Newton. Xác định quãng đường ô tô phải đi để dừng lại.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 575

Ô tô A và ô tô B đặt trên cùng một mặt phẳng nằm ngang, đầu trước ô tô A có gắn một lò xo nhẹ. Đặt hai ô tô lại gần nhau để lò xo bị nén rồi buông lỏng cho đến khi hai ô tô chuyển động ngược chiều nhau. Tính từ lúc phóng, ô tô A và B đi được quãng đường lần lượt là 1m và 2m. Biết rằng lực cản của môi trường tỉ lệ với khối lượng của ô tô. Tỉ số giữa khối lượng của ô tô A và ô tô B là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 562

Theo dõi Định luật thứ ba của Newton Sau đó lực và phản lực

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 531

Một quả cầu khối lượng 300 g chuyển động với vận tốc 3 m / s thì va chạm với một quả cầu khối lượng 600 g trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Biết rằng sau thời gian va chạm là 0,2 s, quả cầu B đang chuyển động với vận tốc 0,5 m / s cùng chiều với chiều chuyển động ban đầu của quả cầu A. Bỏ qua mọi ma sát, vận tốc chuyển động của viên bi A khi va chạm là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 496

Lực F truyền khối lượng m 1 sự tăng tốc A 1= 2 m / giây 2chuyển hàng loạt m 2 sự tăng tốc A 2 = 3m / giây 2. Lực F sẽ truyền cho một vật có khối lượng m 3= M 1 + Gia tốc m 2 là bao nhiêu?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 491

Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động thì tác dụng lực hãm F và chuyển động biến đổi đều. Kể từ khi hãm phanh, ô tô đi được quãng đường AB = 36 m và vận tốc ô tô giảm đi 14,4 km / h. Sau khi đi tiếp đoạn đường BC = 28 m, vận tốc của ô tô giảm 4 m / s. Lực hãm và quãng đường ô tô đi được từ C đến khi dừng hẳn lần lượt là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 483

Đến lượt mình, hiệu ứng này có độ lớn F1F2Trên vật khối lượng m, vật thu được một gia tốc có độ lớn bậc một. , Dài A 1A 2. biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua mọi ma sát. kết quả a2 / a1 được

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 468

Một quả cầu khối lượng 500 g đang đặt trên mặt đất được người chơi đá với một lực 250 N, bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc mà quả bóng nhận được là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 458

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.