Một nguyên tử Z có 19 proton số electron của nguyên tử đó là

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được tạo thành từ các loại hạt sau:

Câu nào sai trong các câu sau?

Hầu hết các yếu tố được làm bằng

Câu nào sai trong các câu sau?

Không có thượng đế nào ngoài Thượng đế.

Các hạt cấu trúc của hầu hết các nguyên tử …

Trong hạt nhân nguyên tử (trừ H), các hạt cấu tạo nên hạt nhân gồm:

Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất trong vật chất:

Trong nguyên tử, các hạt tải điện là:

Một nguyên tử Y chứa tổng số hạt là 30 hạt, số hạt mang điện dương là

Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là 112. Số hạt proton trong X là

Tìm số nguyên tử nitơ có trong 0,2 mol khí nitơ.

Ion X3 + chứa tổng số hạt cơ bản là 38. Vậy X là

Nguyên tố nào sau đây có nhiều nhất trong vũ trụ?

Nguyên tố hóa học là một nhóm các nguyên tử có cùng:

Trong những tuyên bố sau đây? không đúng Đúng?

Trong dãy ký hiệu nguyên tử sau: \ ({} _ 7 ^ {14} A, \, \, {} _ 9 ^ {19} B, \, \, {} _ {26} ^ {56} E, \, \, {} _ {27} ^ {56} F, \, \, {} _ 8 ^ {17} Ge, \, \, {} _ {10} ^ {20} chiều cao, \, \, {} _ {11} ^ {23} tôi, \, \, {} _ {10} ^ {22} phút \)

Những ký hiệu nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học?

Bạn biết đơn vị khối lượng nguyên tử (u) nào?

Khối lượng của nguyên tử cacbon-12 là:

Carbon 12 được làm bằng

Hãy cho biết câu nào sau đây đúng? Đúng ?

Nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Ký hiệu của nguyên tử là M.

Hạt nhân của nguyên tử X không chứa nơtron. Nguyên tử X là

Câu nào sau đây là không đúng Đúng?

Số electron và nơtron trong nguyên tử \ ({} _ {15} ^ {31} P \) là

Nguyên tử nào sau đây là đồng vị \ ({} _ {17} ^ {35} X \)

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Nhận xét nào sau đây? không đúng Đúng?

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bằng:

Kí hiệu \ ({} _ Z ^ AX \) cho ta biết điều gì về nguyên tố hoá học X?

Đồng vị nào của X có tỉ khối giữa số proton và số nơtron là 7/8?

Cung cấp các tuyên bố sau:

một. Các electron trong các obitan 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel Chúng có năng lượng như nhau.

B. Các electron trong các quỹ đạo 2 pixel, 2 pixel và 2 pixel chỉ khác nhau về định hướng trong không gian.

c. Năng lượng của các electron khác nhau trong các vỏ con 3s, 3p và 3d.

Tiến sĩ .. Năng lượng của các êlectron trong các obitan 2px và 2px là như nhau.

e. Vỏ con 3D bão hòa khi nó chứa đầy 10 điện tử.

Khẳng định là đúng


Trang 2

Cung cấp các tuyên bố sau:

một. Các electron trong các obitan 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel Chúng có năng lượng như nhau.

B. Các electron trong các quỹ đạo 2 pixel, 2 pixel và 2 pixel chỉ khác nhau về định hướng trong không gian.

c. Năng lượng của các electron khác nhau trong các vỏ con 3s, 3p và 3d.

Tiến sĩ .. Năng lượng của các êlectron trong các obitan 2px và 2px là như nhau.

e. Vỏ con 3D bão hòa khi nó chứa đầy 10 điện tử.

Khẳng định là đúng


Trang 3

Cung cấp các tuyên bố sau:

một. Các electron trong các obitan 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel Chúng có năng lượng như nhau.

B. Các electron trong các quỹ đạo 2 pixel, 2 pixel và 2 pixel chỉ khác nhau về định hướng trong không gian.

c. Năng lượng của các electron khác nhau trong các vỏ con 3s, 3p và 3d.

Tiến sĩ .. Năng lượng của các êlectron trong các obitan 2px và 2px là như nhau.

e. Vỏ con 3D bão hòa khi nó chứa đầy 10 điện tử.

Khẳng định là đúng

Chọn câu trả lời A

Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z = 19

⟹ X có 19 electron.

⟹ Cấu hình E cho X: 1s22s22p63s23p64s1.

⟹ Có 4 sò điện tử.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Mot nguyen tu z co 19 proton so electron cua nguyen tu do la

Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X (hóa học – lớp chín)

Mot nguyen tu z co 19 proton so electron cua nguyen tu do la

một câu trả lời

Tính toán (hóa học – lớp chín)

một câu trả lời

trả lời câu hỏi: (hóa học – lớp chín)

3 câu trả lời

Phi kim nào hiếm nhất? (hóa học – lớp tám)

6 câu trả lời

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.