Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 10m,chiều rộng 6m

A- Diện tích sàn của ngôi nhà là:

8 x 6 = 48 (m²)

b, diện tích của một viên gạch là:

40 x 40 = 1600 (cm2)

Đổi: 1600 cm² = 0,16 m²

Số viên gạch phải xếp là:

48: 0,16 = 300 (viên)

Đáp án: A, 48 m²

B, 300 viên gạch

“10.”

Diện tích sàn nhà:

“10. 3 = 30 ” (m ^ 2) ‘

Thay đổi `50 ” cm ” =` 0,5 ” m`

Diện tích gạch men là:

“0,5. 0,5 = 0,25 ” (m ^ 2) ‘

Số viên gạch phải xếp là:

“30: 0,25 = 120” (viên)

“⇒” Vậy số viên gạch cần để lát nền là “120 viên”

3


khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Sàn nhà hình chữ nhật có kích thước dài 10 mét, rộng 6 mét. Cần bao nhiêu viên gạch vuông có cạnh 4dm để lát nền nhà? (Phần gạch và vữa không quan trọng)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.