Mot loai thuc vat xet 2 cap gen a a b b quy dinh 2 tinh trang cac alen troi la troi hoan toan 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Một loài thực vật xét 2 cặp gen a a b b quy định 2 tính trạng các alen trội là trội hoàn toàn

Câu hỏi liên quan

B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp về một cặp gen ở F2 là 4/9.

c. Tỉ lệ kiểu hình lặn về mỗi tính trạng ở F2 chiếm 3/36.

Tiến sĩ .. Tỉ lệ kiểu hình giống P ở F2 chiếm 24/36.

Ở các loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho P có 2 kiểu hình trội giao phấn với nhau thu được F1 gồm 4 kiểu hình. Đem tất cả các cây có cùng kiểu hình với P tự thụ phấn tạo ra F2. Về mặt lý thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

một. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp về hai cặp gen trong số các cá thể mang hai tính trạng trội ở F2 là 18%.

B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp về một cặp gen ở F2 là 4/9.

c. Tỉ lệ kiểu hình lặn về mỗi tính trạng ở F2 chiếm 3/36.

dễ. Tỉ lệ kiểu hình giống P ở F2 chiếm 24/36.

Ở các loài thực vật, xét 3 gen A, B, D; Mỗi gen chứa hai alen, mỗi alen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi cây có kiểu gen AaBbdd Lai với cây chưa biết kiểu gen, đời con F1 thu được tỉ lệ kiểu hình về 3 tính trạng trội là 9/32. Kiểu gen của cá thể lai có thể là

một. AaBBDd

B. Cái giường

c. Cái giường

Tiến sĩ .. AaBbDd

một loại thực vật có 3 gen A, B, D; Mỗi gen chứa hai alen, mỗi alen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi cây có kiểu gen AaBbdd

Lai với cây chưa biết kiểu gen, đời con F1 thu được tỉ lệ kiểu hình về 3 tính trạng trội là 9/32. Kiểu gen của cá thể lai có thể là

một. AaBBDd

B. Cái giường

c. Cái giường

Tiến sĩ .. AaBbDd

Ở loài thực vật, hai cặp gen Aa và Bb quy định hai tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Khi cho các cây P khác dòng thuần chủng giao phấn với nhau được F1. Cho F1 x F1 thu được F2 có kiểu hình lặn về 2 tính trạng với tỉ lệ 4%. Sự hình thành giao tử đực và cái diễn ra giống nhau. Về mặt lý thuyết, tỷ lệ cấu tạo genN Trong số các kiểu hình trội về hai tính trạng là:

A 3/8

b 3/25

c 1/25

D 2/27

Ở các loài thực vật, xét 4 gen A, B, D, E; Mỗi gen có 2 alen quy định một tính trạng; Đặc điểm nổi trội là ưu thế hoàn toàn. Các gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi lai cây có kiểu gen AaBbDdEe với cây có kiểu gen chưa xác định, đời con F1 thu được kiểu hình có 4 tính trạng trội, chiếm tỉ lệ 28,125%. Kiểu gen của sinh vật đem lai có thể là

một. người phục vụ của tôi

B. aaBbDdee

c. Cái giường

Tiến sĩ .. AaBbDdEe

Ở các loài thực vật, xét 4 gen A, B, D, E; Mỗi gen có 2 alen quy định một tính trạng; Đặc điểm nổi trội là ưu thế hoàn toàn. Các gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi lai cây có kiểu gen AaBbDdEe với cây có kiểu gen chưa xác định, đời con F1 thu được kiểu hình có 4 tính trạng trội, chiếm tỉ lệ 28,125%. Kiểu gen của sinh vật đem lai có thể là

một. Abdi.

B.

c. Abdullah.

Tiến sĩ ..

Mot loai thuc vat xet 2 cap gen a a b b quy dinh 2 tinh trang cac alen troi la troi hoan toan 205f92579f2e1e8c1a24fbb831171193

Học sinh – Lớp 12

Một câu hỏi:

Ở các loài thực vật, xét hai tính trạng, mỗi tính trạng do gen có hai alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây (P) có kiểu hình trội về hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tổng tỉ lệ kiểu gen mang hai cặp gen trội và đồng hợp tử về hai cặp gen lặn chiếm 50%. Cung cấp các tuyên bố sau:

F1 có hai kiểu gen quy định kiểu hình trội về hai tính trạng.

thứ hai. F1 có tỉ lệ kiểu gen 1: 2: 1.

Ngày thứ ba. Trong số các kiểu gen ở F1, kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Thứ tư. Trong tổng số cây có kiểu hình trội về hai tính trạng, cây có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen chiếm tỉ lệ 1/3.

Về mặt lý thuyết, trong các câu trên, có bao nhiêu số nguyên?

Giải thích chi tiết:

Đời con chứa cả kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen → P dị hợp tử về hai cặp gen.

Nếu các gen là PLĐL thì AABB = aabb = 0,25 × 0,25 = 0,0625 → AABB + aabb 0,5 (cho trước) → các gen liên kết hoàn toàn (vì nếu liên kết không hoàn toàn thì AB / AB + ab / ab 2 × 0,0625 vì fmax = 50%)

P: \ (\ frac {{AB}} {{ab}} \ times \ frac {{AB}} {{ab}} \ to 1 \ frac {{AB}} {{AB}}: 2 \ frac { {AB}} {{ab}}: 1 \ frac {{ab}} {{ab}} \)

tôi đã đúnglà \ (\ frac {{AB}} {{AB}}; \ frac {{AB}} {{ab}} \)

Điều thứ hai là chính xác.

Điều thứ ba là chính xác.

Điều thứ tư là chính xác.

Chọn kích thước

Quảng cáo

Mot loai thuc vat xet 2 cap gen a a b b quy dinh 2 tinh trang cac alen troi la troi hoan toan 55624e2b72e36c90ebde6101e0795c49

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Mot loai thuc vat xet 2 cap gen a a b b quy dinh 2 tinh trang cac alen troi la troi hoan toan 59db5e3332443d5a367126f9ef2d7a45

Đề thi thử lớp 12 – xem ngay

>> Chuẩn bị cho các bạn trúng tuyển và thi đại học năm 2022 tại Tuyensinh247.com trực tuyến. Học mọi lúc mọi nơi với giáo viên giỏi, đầy đủ các khóa học: Nền tảng lớp 12; Chuẩn bị cho kỳ thi cấp tốc. Câu hỏi luyện tập các loại; xem xét có chọn lọc.

Bước 1: Tính tần số HVG

+ tính ab / ab → ab =?

+ Tính f khi biết ab

Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại

Sử dụng công thức

+ P dị hợp tử về hai cặp gen: AB- = 0,5 + aabb; A-bb / aaB – = 0,25 – chảy nước bọt

Bước 3: Xem xét dữ liệu

Chuyển gen cả hai bên của mười loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f) / 2; Hoán vị giao tử: f / 2

Một câu hỏi: Các loài thực vật được coi là một cặp gen: a, a; B và b quy định hai tính trạng, trong đó alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về hai tính trạng thành cây thuần chủng có kiểu hình lặn về hai tính trạng, tạo ra cây F1. cho F1 Tự thụ phấn, tạo ra cây F.2. Về mặt lý thuyết, phát biểu nào sau đây về cây F.1 không đúng?
một. Tỉ lệ kiểu hình lặn về hai tính trạng có thể cao tới 4%.
B. Tỉ lệ cây mang 4 alen trội bằng tỉ lệ cây mang 4 alen lặn.
c. Tỉ lệ cây dị hợp về hai cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp về hai cặp gen.
Tiến sĩ .. Kiểu hình trội về hai tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

phương pháp:
Xét các trường hợp + các gen phân li độc lập. Các gen liên kết hoàn toàn. Các gen liên kết không hoàn toàn.

Giải pháp:

Phép lai P: cây lai có kiểu hình trội về 2 tính trạng, cây lai xa có kiểu hình lặn về 2 tính trạng.1: Dị hợp về hai cặp gen. Có những trường hợp:

+ PLDL: AaBb AaBb → (1AA: 2Aa: 1aa) (1BB: 2Bb: lbb)

+ LKG đầy đủ:
+ Có HVG với tần số f,
à nhầm, Thực vật đi sâu vào hai tính năng vì
B đúng,
C đúng,
D đúngAB- = 0,5 + aabb là lớn nhất.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.