Mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den sang binh thuong dien tro den co gia tri

Một bóng đèn có ghi 8 volt 16w khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Dây tóc bóng đèn ghi 24V-2.4W. trả lời các câu hỏi dưới đây. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi bóng đèn sáng bình thường có giá trị nào sau đây?

một. 1 a

B. 0,1 A

c. 2,4 A

Tiến sĩ .. 10 a

Chọn đáp án B.

Khi đèn sáng bình thường

Mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den sang binh thuong dien tro den co gia tri

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
  • Một nguồn điện có emf ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω được mắc với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất của nguồn điện, cho R> 2Ω, công suất của mạch ngoài là 16W.

    một. i = 1a, h = 54%

    B. I = 1,2A, H = 76,6%

    c. i = 2a, p = 66,6%

    Tiến sĩ .. I = 2,5A, H = 56,6%

Sách bài tập Vật lý 9 – Bài 12: Năng lượng điện giúp học sinh giải các bài tập và nâng cao khả năng tư duy trừu tượng nói chung cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lý:

A. P = Giao diện người dùng

B. P = U / I

C. P = U2 / R

DP = I2R

câu trả lời:

Chọn B. P = U / I vì công suất tiêu thụ P = UI = I2R = U2 / R nên đáp án B sai

a) Những con số này có ý nghĩa gì?

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn

c) Tính điện trở của đèn kế

câu trả lời:

a) Số 12 vôn chỉ hiệu điện thế định mức phải đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường.

Con số 6W cho biết công suất định mức của đèn.

b) Cường độ dòng điện chạy qua đèn định mức là:

Ta có: P = UI I = P / U = 6/12 = 0,5A

c) Điện trở của đèn khi đó là: R = U2 / P = 122/6 = 24Ω

câu trả lời:

Khi nó bị đứt và nối lại, dây tóc của đèn ngắn hơn trước, do đó điện trở của dây tóc thấp hơn trước. Khi đó, hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc không đổi nên công suất P = U2 / R sẽ lớn hơn. Như vậy đèn sẽ sáng hơn trước.

câu trả lời:

có:

Mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Vì vậy, khi hai sợi chỉ được làm bằng vật liệu giống nhau và có cùng tiết diện, ngày có điện trở lớn hơn sẽ dài hơn.

Mặt khác, công suất tiêu hao trên điện trở R là:

1663832659 588 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Do đó, khi hai bóng đèn hoạt động ở cùng một hiệu điện thế định mức thì đèn có công suất lớn hơn sẽ có điện trở thấp hơn.

Do đó, bóng đèn 2 có điện trở nhỏ hơn nên dây tóc 2 nhỏ hơn dây tóc 1.

có:

1663832661 267 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

(Vì U1 = U2 = 220V)

Vậy dây tóc của bóng đèn 60 oát sẽ dài gấp 1,25 lần và dài hơn 1,25 lần.

a) Tính cường độ dòng điện định mức cho dòng điện chạy qua dây đốt nóng trong bình

b) Tính điện trở của dây đốt nóng đối với nồi khi nồi ở vị trí hoạt động bình thường

câu trả lời:

a) Cường độ dòng điện định mức của dòng điện chạy qua dây đốt nóng của ổ cắm là:

Ta có: P = UI I = P / U = 528/220 = 2,4A

b) Điện trở của dây đốt nóng khi bình ở vị trí hoạt động bình thường là:

R = U / I = 220 / 2,4 = 91,7Ω

câu trả lời:

Công thức năng lượng: P = U2 / RLights

⇒ Bóng đèn = U2 / P = 2202/60 = 806,67

Vì điện trở R của đèn không đổi nên khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110 V thì đèn hoạt động với công suất là:

P = U2 / RLights = 1102 / 806,67 = 15 watt

Phương pháp thứ hai:

– Công thức tính công suất: P = U2 / Công suất đèn P tỉ lệ thuận với U2

– Theo chủ đề: Công suất của đèn là 60 oát khi mắc đèn vào 220 vôn và công suất của đèn không thay đổi.

Vậy khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110 V (ta thấy hiệu điện thế giảm đi 220: 110 = 2 lần) thì công suất của đèn giảm đi 22 = 4 lần.

⇒ Công suất của đèn là: P = 60: 4 = 15W

A 120 kw

0,8kW

c 75 watt

7,5 kw

Bản tóm tắt:

Trọng lượng P = 2000N; h = 15 m; t = 40 giây

lực ℘ =?

câu trả lời:

Chọn câu B.

Công suất của máy vận thăng là:

1663832662 693 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Nếu bỏ qua công suất tiêu thụ thì để nâng được vật trên phải dùng động cơ điện có công suất ≥ 0,75kW.

→ Công suất phù hợp của xe nâng là: = 0.8kW

A. là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

b- Là năng lượng tiêu hao của mạch trên một đơn vị thời gian

c- là độ mạnh, độ yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Là các dạng tác dụng của cường độ dòng điện trong mạch.

câu trả lời:

Chọn B. Công suất điện của đoạn mạch là công suất mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

A. P = U2R

B. P = U2 / R

C P = I2 R

DP = Giao diện người dùng

câu trả lời:

Chọn A. P = U2R vì công suất tiêu thụ P = UI = I2R = U2 / R nên P = U2.R là công thức không đúng.

A. P1 = P2

B. P2 = 2P1

c. P1 = 2P2

D. P1 = 4P2

câu trả lời:

Chọn C. P1 = 2P2

1663832664 352 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

một. Công suất tiêu thụ của dụng cụ khi sử dụng với hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

B. Công suất tiêu thụ của dụng cụ khi sử dụng đúng hiệu điện thế là 220V

C- Công của dòng điện trong một phút khi sử dụng dụng cụ này ở đúng hiệu điện thế 220 vôn

D- Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi sử dụng đúng hiệu điện thế 220 vôn

câu trả lời:

Chọn B. Công suất tiêu thụ của dụng cụ khi sử dụng đúng hiệu điện thế

A 18 A

b 3 a

C 2 A

D 0,5 A

câu trả lời:

Chọn D. 0,5A

Khi đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là: I = P / U = 3/6 = 0,5A

A 0,2Ω

b 5Ω

C 44Ω

D 5500Ω

Bản tóm tắt:

U = 220 vôn; P = 1100 watt; R =?

câu trả lời:

Chọn kích thước

Ứng dụng công thức:

1663832665 788 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Khi hoạt động bình thường, bàn ủi này có khả năng chống lại:

1663832667 332 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

một. R1 = 4R2

B 4R1 = R2

c. R1 = 16R2

D 16R1 = R2

Bản tóm tắt:

U = U1 = U2 = 220 vôn; P1 = 100 watt; P2 = 25 watt; R1 =? R2

câu trả lời:

Chọn B. 4R1 = R2

Ứng dụng công thức:

1663832668 558 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Khi đèn sáng bình thường thì điện trở của hai đèn mắc nối tiếp là:

1663832670 730 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Chúng tôi có tỷ lệ:

1663832672 591 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

a) Vẽ biểu đồ hình tròn đáp ứng các yêu cầu trên và giải thích vì sao hai đèn có thể sáng

b) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và điện trở của bộ biến trở tiếp theo

c) Tính năng lượng điện của một biến trở và sau đó

Bản tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 3V; Pđm1 = P1 = 1,2 W;

Bóng đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V, Pđm2 = P2 = 6W; U = 9 vôn

a) vẽ sơ đồ mạch điện; giải thích?

b) R1 =? R2 =?

c) Pbp = Pb =?

câu trả lời:

a) Vì Uđm1 + Uđm2 = 3 + 6 = 9V = U nên bóng đèn Đ1 phải mắc nối tiếp với bóng đèn Đ2.

Mặt khác, cường độ dòng điện định mức qua hai bóng đèn mắc nối tiếp là:

1663832673 247 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Ta thấy I2> I1 nên để hai LED sáng bình thường thì phải mắc song song Rb với Đ1 như hình vẽ.

1663832675 905 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

b) Vì đèn 1 mắc song song với biến trở nên U1 = Ub = 3V và I1 + Ib = I2 = I

→ Ib = I2 – I1 = 1 – 0,4 = 0,6A

Điện trở của mỗi đèn và một biến trở khi đó:

1663832676 756 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

c) Công suất của khí biến thiên này: Pb = Ub .Ib = 3.0,6 = 1,8W

câu trả lời:

Trường hợp 1: các thiết bị mắc nối tiếp

Giả sử có n thiết bị mắc nối tiếp với nguồn điện U. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch là I.

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị là: U1, U2, …, Un

Dòng điện chạy trong mỗi thiết bị là: I1, I2,…, In

Vì các thiết bị tuần tự, chúng tôi có:

U = U1 + U2 +… + Un và I = I1 = I2 =… = in

Tổng điện dung của đoạn mạch là:

P = UI = (U1 + U2 +… + Un) .I = I.U1 + I.U2 + … + I.Un (1)

Công suất từng dụng cụ điện mắc nối tiếp: P1 = U1.I1; P2 = U2.I2; …; Pn = Un.In

Vì I = I1 = I2 =… = In nên P1 = U1.I; P2 = U2.I; …; Pn = Un.I (2)

Từ (1) và (2) ta được: P = P1 + P2 +… + Pn (đpcm)

Trường hợp 2: Các công cụ được kết nối song song

Giả sử có n thiết bị mắc song song với nguồn điện U. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch là I.

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị là: U1, U2, …, Un

Dòng điện chạy trong mỗi thiết bị là: I1, I2,…, In

Vì các thiết bị song song, chúng tôi có:

U = U1 = U2 =… = Un và I = I1 + I2 +… + In

Tổng điện dung của đoạn mạch là:

P = UI = U. (I1 + I2 +… + In) = U.I1 + U.I2 + … + U.In (3)

Công suất từng dụng cụ điện mắc nối tiếp: P1 = U1.I1; P2 = U2.I2; …; Pn = Un.In

Vì U = U1 = U2 =… = Un nên P1 = U.I1; P2 = U.I2; …; Pn = uin (4)

Từ (3) và (4) ta được: P = P1 + P2 +… + Pn (đpcm)

a) Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện của mạch chính.

b) Mắc nối tiếp hai đèn LED trên dây rồi mắc vào đoạn mạch này với nguồn điện 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và điện dung của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

Bản tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 220V; Pdm1 = P1 = 100 Watts;

Bóng đèn 2: Uđm2 = U2 = 220V, Pđm2 = P2 = 75W;

a) D1 nhiễm // D2; U = 220 vôn; Psongsong = Pss = ?; Tôi =?

b) bệnh nhân D1 / bệnh nhân D2; U = 220 vôn; R’1 = 50% R1; R’2 = 50% R2; U’1 = ?; Ư’2 = ?; Pnt =?

câu trả lời:

a) điện trở của dây tóc đèn Đ1 và Đ2:

1663832678 627 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Cường độ dòng điện chạy trong mỗi đèn lần lượt là:

1663832679 606 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

mạch chính hiện tại:

1663832681 368 mot bong den co ghi 8 volt 16w khi den

Công suất của đoạn mạch song song: P = P1 + P2 = 100 + 75 = 175W

NB: Chúng tôi có thể tìm thấy tôi nhanh hơn bằng cách tính toán toàn bộ vòng tròn trước:

P = P1 + P2 = 100 + 75 = 175 W

Vì P = UI nên I = P / U = 175/220 = 0,795A

b) Đ1 mắc nối tiếp với / nt Đ2 thì điện trở của mỗi đèn là:

R’1 = 50% R1 = 0,5,484 = 242Ω; R’2 = 50% R2 = 0,5.645,33 = 322,67 độ

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

R ‘= R’1 + R’2 = 242 + 322,67 = 564,67 độ

Dòng điện qua mạch: I ‘= U / R’ = 220 / 564,67 ≈ 0,39A

⇒ i = i 1 = i 2 = 0,39 a.

Hiệu điện thế giữa các đầu đèn Đ1 và Đ2:

U’1 = I. R’1 = 0,39.242 = 94,38 vôn.

U’2 = I. R’2 = 0,39.322,67 = 125,84 vôn.

Công suất mạch: Pnt = U’I ‘= 220.0,39 = 85,8W

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.