Mẫu quyết định thành lập tổ hòa giải cấp xã

1. Lệnh thực hiện

Bước 1. Đương sự gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân thành phố.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp cộng đồng địa phương có trách nhiệm:

– Thẩm tra, xác minh để tìm ra nguyên nhân phát sinh tranh chấp và thu thập các giấy tờ, tài liệu liên quan do các bên giao nộp.

Cung cấp thông tin về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Thành lập Ban hòa giải tranh chấp đất đai để tiến hành hòa giải. Các thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch hoặc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. đại diện lãnh đạo UBMTTQ các xã, ban, ngành, thị trấn; Trực tiếp

trưởng nhóm nhà ở đô thị; trưởng thôn, buôn nhỏ của khu vực nông thôn; Đại diện một số gia đình

sinh sống lâu năm tại xã, phường, thị trấn, biết rõ nguồn gốc của mảnh đất đó và quá trình sử dụng; quan chức đất đai,

Cán bộ tư pháp xã, phòng, ban, thị trấn. Trong từng trường hợp cụ thể, đại diện của hội nông dân và hội phụ nữ,

Liên đoàn Cựu chiến binh, Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổ chức phiên họp hòa giải có sự tham gia của các bên mâu thuẫn và thành viên Ban hòa giải tranh chấp đất đai

và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ có thể diễn ra khi các bên tranh chấp có mặt.

Trong trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt lần thứ hai thì việc hoà giải được coi là không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản gồm các nội dung sau: thời gian, địa điểm tiến hành.

Thủ tục hòa giải Những người tham gia hòa giải. Tóm tắt nội dung tranh chấp, thể hiện rõ nguồn gốc, thời gian sử dụng

Đất tranh chấp, nguyên nhân tranh chấp (theo kết quả thẩm tra, điều tra); Ý kiến ​​của hội đồng hoà giải

tranh chấp đất đai; Nội dung đã được thỏa thuận giữa các bên tranh chấp nhưng không thể truy cập được. Biên bản đối chiếu

Nó phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các bên tranh chấp có mặt trong buổi hòa giải, và các thành viên tham gia hòa giải, và

Phải đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân thành phố; Các bên tranh chấp phải được thông báo kịp thời và nộp cho Ủy ban

Người dân thành phố.

Bước 3: Sau 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, các bên tranh chấp có ý kiến ​​về việc hoà giải thành.

Trường hợp nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Thủ trưởng ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Họp Ban hòa giải để xem xét, giải quyết các ý kiến ​​bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc

không thành công.

– Trường hợp hòa giải thành mà có sự thay đổi hiện trạng về hạn mức sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cấp xã gửi hồ sơ hòa giải thành đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp tranh chấp đất đai giữa các gia đình.

gia đình, cá nhân và cộng đồng với nhau; Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong các trường hợp khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chung.

Nghiệm thu chuyển ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nếu hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến ​​về kết luận.

Trong trường hợp có kết quả hòa giải, Ủy ban nhân dân địa phương viết báo cáo việc hòa giải không thành và chỉ đạo những người có tranh chấp gửi đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng 7h00-11h30 – Chiều 1h30 đến 5h00 các ngày trong tuần (không kể ngày lễ, tết).

2. Làm thế nào để làm điều đó

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận đón và trả của Ủy ban nhân dân địa phương.
3. Cấu hình và số lượng bản ghi

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Thời hạn giải quyết

một. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Nếu nhận được hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, tối đa là 3 ngày,

Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

B. Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày; Đối với các đô thị miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, Công an

Với những khó khăn về kinh tế, xã hội, thời gian thực hiện sẽ được tăng thêm 15 ngày.

(5) Mục tiêu của thủ tục hành chính: tổ chức, gia đình và cá nhân.

(6) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

một. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

B. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp cộng đồng địa phương.

c. Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các thành phố, sở, thị xã; tổ trưởng tổ dân phố;

]thôn trưởng, thôn quê; Đại diện một số dòng họ sống lâu năm ở xã, phường, thị trấn

Ông biết rõ về nguồn gốc của lô đất này và quá trình sử dụng; Kiểm sát viên và cán bộ tư pháp thành phố, phường, thị trấn

thị trấn. Trong từng trường hợp cụ thể có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Duẩn Thanh.

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

(7) Kết quả thủ tục hành chính:

– Biên bản hòa giải có chữ ký của Trưởng hội đồng hòa giải và các bên tranh chấp tham gia hòa giải.

Thành viên tham gia hòa giải (có dấu của Ủy ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc Trung ương);

Biên bản hòa giải được gửi cho các bên xung đột và được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp đô thị.

(8) Phí và lệ phí: chưa xác định.

(9) Tên mẫu đơn: chưa xác định.

(mười) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không được chỉ định.

5. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai số 45/2013 / QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

– Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Ngoài việc giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án, tranh chấp đất đai còn được giải quyết theo các hình thức khác. Trong đó, hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện ở cấp ủy ban nhân dân cấp xã.

Vậy hội đồng hòa giải thành cấp xã đối với tranh chấp đất đai được thành lập khi nào? Thành phần ban hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã gồm những ai? Quyết định thành lập Ban hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp thành phố như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và làm rõ sự việc để các bạn hiểu rõ những vấn đề trên.

Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên tranh chấp thông qua các hình thức, thủ tục thích hợp để giải quyết tranh chấp, bất đồng về quyền sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Một hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là hòa giải tranh chấp đất đai.

Nhà nước luôn khuyến khích các bên tranh chấp đất đai hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với những tranh chấp về đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì các bên có quyền gửi yêu cầu đến Ủy ban nhân dân cấp cộng đồng dân cư nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Trong trường hợp này, một hội đồng sẽ được thành lập để hòa giải các tranh chấp đất đai ở cấp thành phố.

Thành phần của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Dưới đây, Luật Quang Huy cung cấp cho bạn đọc mẫu quyết định thành lập Ban hòa giải tranh chấp đất đai cấp thành phố theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành:

Tải xuống mẫu quyết định về việc thành lập Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai

Để đưa ra quyết định thành lập ban hòa giải pháp lý cấp cộng đồng, hãy xem xét các điểm chính sau:

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về mẫu quyết định thành lập ban hòa giải tranh chấp đất đai thành phố, mong các bạn hiểu được cách viết và các trường hợp cơ quan nhà nước cấp loại giấy này.

Luật Quang Huy là đơn vị có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai mà còn đảm nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi có tranh chấp đất đai trên phạm vi cả nước.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ hoặc cần thêm tư vấn, thắc mắc, giải đáp về dịch vụ hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai qua số HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.