Liên kết hoá học chủ yếu giữa các axit amin trong chuỗi pôlipeptit là

Ngày 19 tháng 6 năm 2021 319

C. liên kết peptit

Câu trả lời chính xác

Giải: Các aminoaxit liên kết với nhau bằng liên kết peptit CO-NH và đáp án cho lựa chọn là: C

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Khi protein mất chức năng sinh học

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 1.351

Loại protein nào sau đây không chứa liên kết hiđro?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 739

Protein có thể bị biến tính

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 491

Điểm giống nhau giữa protein sơ cấp, thứ cấp và protein bậc ba là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 470

Số lượng axit amin có trong một loài sinh vật là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 459

Các nguyên tố hóa học cần có từ các thành phần của phân tử protein là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 454

Sự sắp xếp cụ thể của các axit amin trong chuỗi polypeptit tạo ra một protein cấu trúc.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 375

Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa trên bất kỳ yếu tố nào sau đây:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 348

Khi các liên kết hydro trong phân tử protein bị phá vỡ, sự sắp xếp cấu trúc của protein ít bị ảnh hưởng hơn.

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 312

Các nguyên tố hóa học đi vào thành phần của protein là:

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 284

Chức năng không được tìm thấy trong protein

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 238

Đưa ra các nhận xét sau:

(1) Cấu trúc cơ bản của phân tử protein là một chuỗi polypeptit

(2) Cấu trúc bậc hai của phân tử prôtêin là chuỗi polipeptit có dạng xoắn hoặc hình gấp khúc.

(iii) Cấu trúc bậc ba của phân tử prôtêin là một chuỗi polypeptit ở dạng xoắn hoặc gấp khúc tiếp tục co.

(4) Cấu trúc bậc bốn của phân tử prôtêin gồm hai hay nhiều chuỗi polipeptit liên kết với nhau

Có bao nhiêu phát biểu đúng về các cấp cấu trúc của phân tử prôtêin?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 234

cho các hiện tượng sau:

(1) Lòng trắng trứng đông lại sau khi đun sôi

(2) Thịt cua vón cục và nổi lên khi nước cua sôi

(3) Tóc duỗi thẳng khi tóc mỏng

(4) Sữa tươi để lâu ngày đông lại.

Có bao nhiêu hiện tượng thể hiện sự biến tính của prôtêin?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 230

Đơn phân protein là

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 216

Loại protein nào sau đây có nhiệm vụ điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?

Xem câu trả lời ” Ngày 19 tháng 6 năm 2021 211

Câu hỏi liên quan

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết

A. Peptit.

B. cộng hoá trị.

hiđro c.

D. Glycosid.

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết

A. Peptit.

B. cộng hoá trị.

hiđro c.

D. Glycosid.

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây?

một. liên kết peptit

B. sự gắn kết

c. liên kết hydro

Tiến sĩ .. Liên kết kỵ nước

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây?

một. liên kết peptit.

B. liên kết ion.

c. liên kết hydro.

Tiến sĩ .. Liên kết kỵ nước.

Chọn phát biểu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A trong số các phi kim.

B. Trường hợp cặp êlectron chung bị lệch về một nguyên tử.

c. Nó được hình thành bằng cách chia sẻ các electron từ hai nguyên tử khác nhau.

D – được hình thành giữa hai nguyên tử bởi một hoặc nhiều cặp electron dùng chung.

Chọn câu đúng trong số các câu sau:

TL: Trong liên kết cộng hoá trị, cặp êlectron lệch về phía nguyên tử ít âm điện nhất.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được hình thành giữa hai nguyên tử có hiệu số độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

c- Liên kết cộng hoá trị không phân cực được tạo nên từ những nguyên tử có tính chất hoá học khác nhau.

Nếu hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Câu hỏi liên quan

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết

một. peptide

B. cộng hóa trị

c. hydro

Tiến sĩ .. glycoside

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết

A. Peptit.

B. cộng hoá trị.

hiđro c.

D. Glycosid.

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây?

một. liên kết peptit

B. sự gắn kết

c. liên kết hydro

Tiến sĩ .. Liên kết kỵ nước

Trong chuỗi polipeptit, các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây?

một. liên kết peptit.

B. liên kết ion.

c. liên kết hydro.

Tiến sĩ .. Liên kết kỵ nước.

Chọn phát biểu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A trong số các phi kim.

B. Trường hợp cặp êlectron chung bị lệch về một nguyên tử.

c. Nó được hình thành bằng cách chia sẻ các electron từ hai nguyên tử khác nhau.

D – được hình thành giữa hai nguyên tử bởi một hoặc nhiều cặp electron dùng chung.

Chọn câu đúng trong số các câu sau:

TL: Trong liên kết cộng hoá trị, cặp êlectron lệch về phía nguyên tử ít âm điện nhất.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được hình thành giữa hai nguyên tử có hiệu số độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

c- Liên kết cộng hoá trị không phân cực được tạo nên từ những nguyên tử có tính chất hoá học khác nhau.

Nếu hiệu số độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.