Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường a Fe B Na C Mg d Al

Kim loai nao sau day phan ung manh liet nhat voi nuoc o nhiet do thuong a fe b na c mg d al

hoá học

Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và những thay đổi của vật chất. Hóa học liên quan đến các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử và các phản ứng hóa học xảy ra giữa các thành phần này. Hóa học đôi khi được gọi là “khoa học trung tâm” vì nó liên kết các khoa học tự nhiên khác như vật lý, địa chất và sinh học.

nguồn :

Wikipedia – Bách khoa toàn thư

Lớp mười hai – năm cuối cấp tiểu học, năm học quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, trong suốt bao nhiêu năm học, bao nhiêu kì vọng của những người thân xung quanh chúng ta. Những lo lắng về kỳ thi vào đại học và định hướng tương lai còn nặng nề. Hãy tin tưởng vào bản thân rằng bạn sẽ làm được và tương lai đang chờ đợi bạn!

nguồn :

người giám sát :))

Bản quyền © 2021 HOCTAPSGK

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • Kim loai nao sau day phan ung manh liet nhat voi nuoc o nhiet do thuong a fe b na c mg d al
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ để được hỗn hợp X Gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi và 0,2 mol khí cacbonic. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1 mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 1 mol khí NO.

  Phần 2: Đem hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol một SO2.

  Giá trị của một tệp là gì

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  X là este no đơn chức, Y là axit cacboxylic no đơn chức chứa một liên kết đôi C = C; Z là este hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z đều mạch hở, số mol của Y bằng số mol của Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng vừa đủ 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm đổi màu dung dịch chứa 0,14 mol. BR2. Trình diễnKích thước X trong E.

xem thêm ”

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ để được hỗn hợp X Gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi và 0,2 mol khí cacbonic. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1 mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 1 mol khí NO.

  Phần 2: Đem hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol một SO2.

  Giá trị của một tệp là gì

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  X là este no đơn chức, Y là axit cacboxylic no đơn chức chứa một liên kết đôi C = C; Z là este hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z đều mạch hở, số mol của Y bằng số mol của Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng vừa đủ 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm đổi màu dung dịch chứa 0,14 mol. BR2. Trình diễnKích thước X trong E.

xem thêm ”


Trang 2

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ để được hỗn hợp X Gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X qua 25,52 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi và 0,2 mol khí cacbonic. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1 mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 1 mol khí NO.

  Phần 2: Đem hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol một SO2.

  Giá trị của một tệp là gì

 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng
 • O viet nam co nha bac hoc nao noi tieng

  X là este no đơn chức, Y là axit cacboxylic no đơn chức chứa một liên kết đôi C = C; Z là este hai chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z đều mạch hở, số mol của Y bằng số mol của Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng vừa đủ 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm đổi màu dung dịch chứa 0,14 mol. BR2. Trình diễnKích thước X trong E.

xem thêm ”

Chọn đáp án B Hướng dẫn giải: Những kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường gồm: + Kim loại kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs.

+ Các kim loại kiềm thổ: Ca, Sr, Ba.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.