Kho khan ve tu nhien doi voi nganh thuy san nuoc ta khong phai la

Khó khăn về tự nhiên đối với ngành thủy sản nước ta không phải là

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 474

A: Tàu vẫn còn tụt hậu.

B – Tài nguyên nước ít và không phong phú.

Câu trả lời chính xác

C – sự suy thoái của môi trường biển ở nhiều nơi.

D. Sự suy giảm mạnh về thủy sản ven bờ.

Thủy sản nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển: biển rộng, biển ấm, thủy sản phong phú, có nhiều ngư trường lớn => thuận lợi cho đánh bắt. => Nhận xét B. Tài nguyên nước ít và không phong phú. Chọn: B.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở nước ta phát triển ở những vùng nào?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 441

Ngành nuôi trồng thủy sản ở nước ta phát triển nhanh chóng, đặc biệt là tôm và cá đã góp phần

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 141

Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác thủy sản của nước ta là:

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 134

Nhận xét nào sau đây? không đúng Đó có phải là yếu tố khiến Đồng bằng sông Cửu Long có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển nhất?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 124

Hầu hết các loại hải sản được nuôi trồng ở nước ta là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 123

Nhận xét nào sau đây? không đúng Nguyên nhân nào làm cho sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng khai thác thuỷ sản?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 123

Loại rừng duy nhất mà gỗ được khai thác cho công nghiệp chế biến là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 118

Đối với bảng tính:

Kho khan ve tu nhien doi voi nganh thuy san nuoc ta khong phai la

Nhận định nào sau đây không đúng về diện tích và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1993-2014?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 116

Ở nước ta, vùng nào sau đây có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thuỷ sản nước mặn?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 108

Vai trò quan trọng nhất của bảo vệ rừng là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 105

Chỉ được phép khai thác gỗ ở những khu rừng nào của nước ta?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 105

Đối với bảng tính:

Kho khan ve tu nhien doi voi nganh thuy san nuoc ta khong phai la

Biểu đồ thích hợp nhất để biểu diễn diện tích và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1993-2014 là

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 104

Trồng rừng nguyên liệu giấy ở nước ta có tầm quan trọng xã hội rất lớn

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 100

Ngành thủy sản là ngành kinh tế quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển, an ninh quốc phòng.

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 96

Thiên nhiên gây ra những khó khăn gì cho việc đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?

Xem câu trả lời ” Ngày 30 tháng 12 năm 2021 92

Nhìn vào bảng tính sau:

số lượng hành khách vận tải theo ngành vận tải,

2010 và 2017 (đơn vị: một triệu chu kỳ Những người)

Kho khan ve tu nhien doi voi nganh thuy san nuoc ta khong phai la

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Dựa vào bảng số liệu, để thể hiện lượng hành khách vận tải của ngành giao thông vận tải nước ta năm 2017, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất?

Thủy sản nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển: biển rộng, biển ấm, thủy sản phong phú, có nhiều ngư trường lớn => thuận lợi cho đánh bắt.

=> Nhận xét b. Nguồn cá ít và không phong phú không đúng.

Chọn: B.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Khu vực nào sau đây là rừng sản xuất?

Rừng phòng hộ ở nước ta không đúng Bao gồm

Vai trò quan trọng nhất của bảo vệ rừng là

Những vùng nào được ưa chuộng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ ở nước ta?

Trên lãnh thổ nước ta, tôm cá nước ngọt chủ yếu được nuôi ở

Nghề khai thác thủy sản phát triển mạnh ở vùng nào sau đây của nước ta?

Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng nuôi trồng thủy sản là

Hầu hết các loại hải sản được nuôi trồng ở nước ta là

Chỉ được phép khai thác gỗ ở những khu rừng nào của nước ta?

ở đâu không Khó khăn của ngành thủy sản nước ta là gì?

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.