Kho bac nha nuoc la co quan quan ly quy ngan sach nha nuoc

Kho bạc nhà nước là cơ quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, cơ quan chủ quản quản lý quỹ ngân sách nhà nước chính là kho bạc nhà nước.

Kho bac nha nuoc la co quan quan ly quy ngan sach nha nuoc

Khái niệm và đặc điểm của quỹ ngân sách nhà nước

(i) Quỹ chung của ngân sách nhà nước, là tất cả các khoản quỹ nhà nước, bao gồm cả vốn vay, được ngân sách nhà nước các cấp chi trả đồng thời.

(2) Đặc điểm của Quỹ chung Ngân sách Nhà nước:Quỹ ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ trung ương lớn nhất do nhà nước sở hữu; Các quỹ của ngân sách nhà nước có nhiều nguồn: thuế, phí, nghĩa vụ; Các hoạt động kinh tế của nhà nước, …; Các quỹ của ngân sách chung có mục đích sử dụng rất đa dạng, tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của nhà nước và được thể hiện bằng các khoản chi chủ yếu do quỹ ngân sách nhà nước phát sinh.

Khái niệm và đặc điểm của quản lý ngân sách chung của nhà nước

Khái niệm quản lý quỹ ngân sách chung của nhà nước

Quản lý quỹ ngân sách nhà nước là quá trình tác động vào quỹ chung ngân sách nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hình thành quỹ ngân sách nhà nước chung và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ sót nguồn thu. tình trạng thất thu ngân sách và bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ ngân sách nhà nước.

(i) Bảo đảm tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu nộp ngân sách nhà nước; (2) Bảo đảm thực hiện chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát tài sản trong quỹ ngân sách nhà nước; (3) Phải thực hiện tốt công tác điều hòa vốn trong hệ thống kho bạc nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán của đơn vị cũng như toàn hệ thống.

Đặc điểm quản lý quỹ ngân sách nhà nước
(i) Có sự tham gia thường xuyên của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó Kho bạc Nhà nước là cơ quan hành chính chính; (2) Luôn gắn với các quỹ trong tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp là quỹ ngân sách chung của nhà nước; (iii) Ngân sách nhà nước được quản lý thông qua Cơ quan quản lý thu ngân sách trung ương; Phân bổ, thanh toán các khoản chi ngân sách và sắp xếp tổ chức vốn trong hệ thống ngân hàng và kho bạc.

  1. Các bài viết trong lĩnh vực pháp lý trên được thực hiện bởi các luật sư và chuyên gia tại Công ty Luật Everest nhằm mục đích nghiên cứu học thuật hoặc phổ biến kiến ​​thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết sử dụng kiến ​​thức hoặc ý kiến ​​chuyên gia được đề cập từ các nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, bạn nên coi thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, vì nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả.
  3. Trong trường hợp bạn cần giải đáp thắc mắc về một vấn đề liên quan hoặc cần tư vấn pháp luật cho một vấn đề cụ thể, vui lòng liên hệ với chuyên gia hoặc luật sư của Công ty Luật Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Pháp luật:1900 6198,E-mail:.

Nhiệm vụ và quyền hạn của kho bạc nhà nước thành phố Quảng Bình

Đầu tiên. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc nhà nước khu vực sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc được Kho bạc nhà nước phê duyệt và chỉ đạo.

2. Tổ chức phổ biến, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, một thử nghiệm Kho bạc nhà nước nông thôn, đô thị, thị xã, thành phố thuộc khu vực (gọi chung là Kho bạc nhà nước cấp quận) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo hệ thống đã được thiết lập.

4. Quỹ tổng hợp ngân sách nhà nước và Quỹ dự trữ tài chính nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật:

(a) tập trung vào các khoản thu của ngân sách nhà nước và phản ánh đầy đủ, nhanh chóng các khoản thu đó; tổ chức thu, nộp các khoản do tổ chức, cá nhân nộp vào kho quỹ nhà nước khu vực vào quỹ ngân sách nhà nước; điều tiết các khoản thu vào ngân sách các cấp phù hợp với quy định của pháp luật;

b- Theo dõi, thanh quyết toán các khoản chi ngân sách chung của Nhà nước và các nguồn vốn khác của Vùng theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Quản lý tiền, tài sản và các con dấu đặc biệt Đã viết Giấy chứng nhận có giá trị của nhà nước, đơn vị và cá nhân được nộp vào kho bạc nhà nước cấp quận.

5. thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt; Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn kho, quỹ trong kho, quĩ của nhà nước lãnh thổ.

6. Tổ chức công tác hạch toán ngân sách chung của nhà nước:

A- Thực hiện hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tổng hợp, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp chính quyền quản lý, các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước cấp chính quyền theo quy định các quy định của pháp luật. Pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách chung của nhà nước với cơ quan tài chính cấp cao và các cơ quan hữu quan của chính phủ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công việc của kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

A) Thu thập thông tin về báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán nhà nước trong khu vực theo quy định cấp dưới Pháp luật;

b) Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trong khu vực về tình trạng tài sản nhà nước; các nguồn lực và nghĩa vụ của nhà nước; tình hình hoạt động, thu ngân sách nhà nước và kết quả chi; vốn nhà nước tại công ty, tài sản, nguồn lực và các nghĩa vụ khác của nhà nước;

c) Lập báo cáo tài chính quốc gia cho chính quyền địa phương và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

số 8. thực hiện công tác thống kê thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc nhà nước khu vực quản lý, các khoản vay, trả nợ Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; Xác nhận thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước khu vực.

Tổng hợp, so sánh tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ mới phát sinh trên Kho bạc Nhà nước cấp quản lý.

9. Quản lý ngân sách chung của nhà nước ở cấp kho bạc nhà nước theo hệ thống đã thiết lập:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc nhà nước theo lãnh thổ;

b) Mở tài khoản và theo dõi tài khoản của kho bạc nhà nước cấp quản lý tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ngân hàng thương mại trên địa bàn theo hệ thống được thiết lập để thực hiện các nhiệm vụ sau: nghiệp vụ thu, chi, nộp kho bạc nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

c) Quy định việc thanh toán, quyết toán và thanh quyết toán giữa các kho bạc theo quy định của pháp luật.

mười. Tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước khu vực theo quy định của pháp luật.

11. tiến hành thanh tra chuyên ngành; một thử nghiệm hoạt động của kho bạc nhà nước trong khu vực; Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị của cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc nhà nước.

thứ mười hai. Tổ chức quản lý và triển khai các ứng dụng chunghệ thống thông tin Kho bạc nhà nước cấp tỉnh; Quản lý cơ sở dữ liệu và các ứng dụng thống nhất của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

13. Quản trị bộ máy, tiền lương và công chức: việc áp dụng hệ thống bảng lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác, phù hợp và phê duyệt, bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật, đào tạo và chăm sóc công chức, viên chức. sợi dây chuyền Biên chế chịu sự quản lý của Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

14. Quản lý và thực hiện các công việc hành chính, quản trị, tài vụ, nội vụ theo quy định của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

Ngày 15. Tổ chức thực hiện các chương trình hiện đại hoá học hoạt động của kho bạc nhà nước; Cải cách hành chính nâng cao chất lượng hoạt động và quảng cáo hoá học Quy trình, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc nhà nước theo lãnh thổ.

16. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

18. Kho bạc nhà nước cấp tỉnh có quyền:

a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân nộp ngân sách nhà nước chung hoặc Tiến bộ các hành vi hành chính khác thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Từ chối thanh toán, chi tiêu không đúng quy định, không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

C- Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Nghị quyết số 1399 / QĐ-BTC ngày 15/7/2015

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.