Khi nói về ứng đúng công nghệ nuôi cấy mô tế bào có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nuôi cấy mô tế bào? 1. Tạo nguồn tài liệu giáo dục. 2. Tạo các nhóm thực vật giống nhau về mặt di truyền. 3. Nhân nhanh các giống cây trồng trong thời gian ngắn. 4. Góp phần bảo tồn các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Câu 1385 Hiểu biết

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nuôi cấy mô tế bào?

1. Tạo nguồn tài liệu giáo dục.

2. Tạo các nhóm thực vật giống nhau về mặt di truyền.

3. Nhân nhanh các giống cây trồng trong thời gian ngắn.

4. Góp phần bảo tồn các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Câu trả lời chính xác: Tiến sĩ

phương pháp giải quyết

Sinh sản thông qua công nghệ tế bào – xem chi tiết

Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) phương pháp cho ăn?

Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Phương pháp nuôi cấy mô tế bào cung cấp vùng nhân giống.
(2) Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo ra nguồn chênh lệch sóng hài.
(3) Phương pháp nuôi cấy mô tế bào có thể tạo ra một số lượng lớn cây trồng trong thời gian ngắn.
(4) Phương pháp nuôi cấy mô tế bào có thể bảo tồn một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

1. Lịch sử nuôi cấy mô thực vật

– Haberland (1902) là người đầu tiên đề xuất phương pháp nuôi cấy mô thực vật chứng minh tính đa bào dựa trên lý thuyết tế bào của Schleiden Schwann. Việc nuôi cấy thành công rễ cà chua trên môi trường lỏng có chứa muối khoáng, glucose và chất chiết xuất từ ​​nấm men của White (1934) đã dẫn đến sự phát triển của nuôi cấy mô thực vật.

Ở Việt Nam, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào đã được khẳng định qua thành công của việc trồng lúa và thuốc lá vào năm 1978.

2. Nuôi cấy mô thực vật…?

Nuôi cấy mô là sự tách tế bào thực vật trong môi trường dinh dưỡng tương tự như cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan và phát triển thành cây toàn phần. Những kỹ thuật này được sử dụng để nuôi cấy tế bào, mô hoặc cơ quan thực vật trong điều kiện vô trùng.

3. Công nghệ nuôi cấy mô thực vật…?

Nuôi cấy tế bào thực vật, nhân giống trong ống nghiệm, hoặc nuôi cấy mô là những thuật ngữ mô tả các phương pháp nuôi cấy các bộ phận thực vật trong phòng thí nghiệm trong điều kiện và môi trường vô trùng. Môi trường được thử nghiệm có chứa các chất dinh dưỡng như khoáng chất, vitamin, hormone tăng trưởng và đường.

4. Ưu điểm của phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô thực vật:

– Nhân giống các cây con giống cây mẹ, giống cây mẹ, tránh tình trạng hạt bị thoái hóa đối với cây thuộc nhóm giao phấn.

– So với nhân giống vô tính truyền thống (chiết, giâm và ghép), nhân giống bằng nuôi cấy mô có đặc điểm là có thể nhân một số lượng lớn cây con từ một cây bố mẹ trong thời gian ngắn.

– Có thể sản xuất cây giống sạch bệnh bằng cách chọn lọc nguyên liệu ban đầu nghiêm ngặt hoặc làm cho nguyên liệu ban đầu sạch bệnh.

– Không chiếm nhiều diện tích, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngoại cảnh.

– Việc trao đổi giống dễ dàng.

Phát biểu nào sau đây về công nghệ tế bào là đúng?

A. Nuôi cấy hạt phấn và giao phấn lưỡng bội có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác với cây bố mẹ.

Câu trả lời chính xác

B. Phép lai hai tế bào của cùng một loài là thể lưỡng bội.

C. Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra các nhóm cây trồng đa dạng về mặt di truyền.

D- Cây cấy truyền phôi động vật chỉ cần sử dụng một con cái để nuôi phôi.

xem giải pháp

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 6 (có đáp án): Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong trồng trọt và lâm nghiệp

Trang trước Trang tiếp theo

  • 10 Lý thuyết Công nghệ Bài 6: Ứng dụng Công nghệ Nuôi cấy Mô trong Trồng Cây Nông Lâm nghiệp (Hoặc Chi tiết)

Câu hỏi 1:Nuôi cấy mô và tế bào là phương pháp

một. Tách tế bào và mô trong môi trường chứa các chất kích thích để mô phát triển thành cây trưởng thành.

B. Tách tế bào TV nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp như trong cơ thể sống giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô và cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

Tách mô, nuôi dưỡng trong môi trường có chất kích thích tạo chồi và rễ, phát triển thành cây mới.

D- Tách tế bào TV nuôi cấy trong môi trường cô lập để tế bào TV sống và phát triển thành cây hoàn chỉnh.

xem câu trả lời

Câu trả lời: B. Tách tế bào TV nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp như trong cơ thể sống giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô và cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

Giải thích: Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp tách tế bào TV được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp như cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô và cơ quan, phát triển thành cây toàn phần. – SGK trang 19

Câu 2:Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là …… tế bào thực vật.

một. đa dạng.

B. quyền ưu tiên.

C. Tính năng động.

D. Toàn năng.

xem câu trả lời

Câu trả lời: D. Toàn năng.

Giải thích: Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là nhân tế bào thực vật – SGK trang 19

Câu hỏi 3:Tế bào phôi là:

A. Các ô đã được đánh dấu.

B. Các tế bào này được hình thành trong kì đầu của hợp tử.

C- Tế bào được hình thành trong giai đoạn đầu của trứng đã thụ tinh chưa mang chức năng chuyên hóa.

D. Tế bào có tính đa năng.

xem câu trả lời

Câu trả lời: C- Tế bào được hình thành trong giai đoạn đầu của trứng đã thụ tinh chưa mang chức năng chuyên hóa.

Giải thích:Tế bào phôi là tế bào được hình thành trong giai đoạn đầu của trứng đã thụ tinh chưa mang chức năng chuyên biệt – SGK trang 20

Câu hỏi 4:Đặc điểm của tế bào chuyên biệt là:

một. Nó có cùng bộ gen, và màng xenlulo có khả năng phân cắt.

B. Khả năng phân chia vô tính.

C- Toàn năng và khác biệt, nhưng không thay đổi và có khả năng không phân biệt.

D- toàn năng, nếu anh ta lớn lên trong môi trường thích hợp cho sự phân hóa của các cơ quan.

xem câu trả lời

Câu trả lời: C- Toàn năng và khác biệt, nhưng không thay đổi và có khả năng không phân biệt.

Giải thích: Đặc điểm của tế bào chuyên hoá là toàn năng, biệt hoá nhưng không có khả năng biến đổi và có khả năng phân hoá – SGK trang 20

Câu hỏi thứ năm:Sự trao đổi chất của tế bào phôi được gọi là tế bào chuyên biệt thực hiện các chức năng khác nhau:

A. Sự phân chia tế bào

biệt hóa tế bào

C. phân hóa tế bào

D. Nảy mầm

xem câu trả lời

Câu trả lời: biệt hóa tế bào

Giải thích:Chuyển hoá tế bào ở phôi → tế bào chuyên hoá thực hiện các chức năng khác nhau gọi là phân hoá tế bào – SGK trang 20

Câu hỏi 6: Sự trao đổi chất của tế bào chuyên hóa → tế bào phôi có khả năng phân chia mạnh mẽ là:

A. Sự phân chia tế bào.

biệt hóa tế bào

C. phân hóa tế bào

D. Nảy mầm

xem câu trả lời

Câu trả lời: C. phân hóa tế bào

Giải thích: Chuyển hóa tế bào chuyên biệt → Tế bào phôi có khả năng phân chia mạnh là quá trình phân hóa tế bào – SGK Trang 20

Câu 7:Ý nghĩa của nuôi cấy mô, vi khuẩn lao là:

A. Sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền.

B. Nó có giá trị truy cập thấp.

C. Tạo ra sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.

D. Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu.

xem câu trả lời

Câu trả lời: C. Tạo ra sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.

Giải thích:Ý nghĩa của nuôi cấy mô, vi khuẩn lao là tạo ra sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. – SGK trang 21

Câu 8:Cây được tạo ra bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào, có các đặc điểm sau:

A. Không bệnh tật và đồng nhất về mặt di truyền

B. Nó không phải là bệnh tật và đồng nhất về mặt di truyền

C. sạch bệnh, không đồng nhất về mặt di truyền

D- Hệ số nhân giống cao.

xem câu trả lời

Câu trả lời: A. Không bệnh tật và đồng nhất về mặt di truyền

Giải thích:Cây được tạo ra bằng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào gốc có các đặc điểm: sạch bệnh, đồng nhất về mặt di truyền – SGK trang 21

Câu 9:Trong môi trường tạo rễ có bổ sung chất kích thích sinh trưởng:

A. Chất dinh dưỡng.

B. Auxin tổng hợp (αNAA và IBA).

C. Auxin tổng hợp (NAA và IBA).

D. Các phần tử dấu vết.

xem câu trả lời

Câu trả lời: B. Auxin tổng hợp (αNAA và IBA).

Giải thích:Trong môi trường ra rễ có bổ sung chất kích thích sinh trưởng tổng hợp auxin (αNAA và IBA) – SGK trang 21

Câu 10:Cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào:

một. Keo lai, bạch đàn, cà phê, trầm hương.

B. Keo lai, bạch đàn, mía, tùng, bách.

C. Keo lai, bạch đàn, cà phê, thông, hạt trần.

D. Keo lai, bạch đàn, thông, thông, trầm hương.

xem câu trả lời

Câu trả lời: D. Keo lai, bạch đàn, thông, thông, trầm hương.

Giải thích:Các cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào là: keo lai, bạch đàn, thông, tùng, trầm hương … – SGK trang 21

Xem thêm các câu hỏi lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm lớp 10 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh YouTube của tôi

Trang trước Trang tiếp theo

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.