Khi noi ve qua trinh dich ma bao nhieu phat

Khi nói về quá trình dịch mã bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Phát biểu nào sau đây về mã hóa là đúng? (1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, chỉ xảy ra trong nhân tế bào nhân thực. (2) Quá trình dịch mã có thể được chia thành hai giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polypeptit. (3) Trong quá trình dịch mã, mỗi phân tử mARN thường chứa một số ribôxôm cùng hoạt động. (4) Có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, mARN, rARN.

một. (2), (3).

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Về quá trình mã hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. Trên một phân tử ARN thông tin, các ribôxôm khác nhau ti?

Về quá trình mã hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Trên phân tử mARN, các ribôxôm khác nhau đọc mã từ các điểm khác nhau, mỗi điểm đọc đặc trưng cho một loại ribôxôm.

thứ hai. Quá trình dịch mã được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung được thể hiện giữa bộ ba mã hóa của tRNA với bộ ba mã hóa trên mRNA.

Ngày thứ ba. Ribôxôm trượt theo bộ ba trên mARN theo hướng 5 ‘đến 3’ của thể tam bội bắt đầu cho đến khi chúng gặp thể đệm.

Thứ tư. Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp nhiều chuỗi polypeptit, các chuỗi polypeptit được tạo ra từ một mARN duy nhất luôn có cấu trúc giống nhau.

Khi nói về lập trình, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? 1. Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình?

Có bao nhiêu phát biểu sau đây về quá trình mã hóa? sai – sai – sai?
1. Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, diễn ra trong tế bào chất của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ.
thứ hai. Quá trình dịch mã có thể được chia thành hai giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polypeptit.
Ngày thứ ba. Trong quá trình dịch mã, nhiều ribosome có thể tham gia tổng hợp chuỗi polypeptide gọi là polyribosome.
Thứ tư. Quá trình dịch thuật kết thúc khi tRNA hoàn thành một trong ba đầu trên mRNA.

Phát biểu nào sau đây về quá trình dịch mã là đúng? (1) Chuyển mã là một quá trình toàn diện

Khi noi ve qua trinh dich ma bao nhieu phat

Câu hỏi và giải pháp

Đã biết

Phát biểu nào sau đây về mã hóa là đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, chỉ xảy ra trong nhân tế bào nhân thực

(2) Quá trình dịch mã có thể được chia thành hai giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribônuclêôtit.

(iv) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome tiếp xúc với codon 5 ‘UUG 3’ trên phân tử mRNA.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Bài tập 247

Giải pháp chi tiết:

Dịch mã là quá trình xảy ra trong TBC của tế bào nhân thực hoặc tế bào nhân sơ

2 – đúng

3- đúng

4 – Sai nhưng UUG không phải là terminator => ribosome kết nối với codon 5’UUG 3 ‘, ribosome tiếp tục dịch mã

câu trả lời dễ dàng

xem thêm:

Luyện thi THPT QG môn Sinh học cơ bản và nâng cao. Biên soạn đầy đủ lý thuyết, công thức, cách giải và bài tập thực hành.

Phep lai aabbddee x aabbddee co bao nhieu kieu gen

Phát biểu nào sau đây là đúng về quá trình mã hóa? 1- Khi thực hiện quá trình dịch m

Câu hỏi và giải pháp

Đã biết

Về quá trình mã hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1- Khi thực hiện dịch mã, ribôxôm di chuyển theo chiều 5′-3 ‘trên phân tử mARN.

2- Trong mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm thực hiện dịch mã.

3- Khi ribosome tiếp xúc với codon 5’AUG3, quá trình dịch mã dừng lại

Xin lỗi cho tôi hỏi.

Câu trả lời đúng: ĐƯỢC

Bài tập 247

Giải pháp chi tiết:

Khi nói đến mã hóa, các câu đúng là: 1,2,4

1 – đúng2- đúng

mỗi phân tử mARN có thể chứa nhiều ribôxôm cùng dịch mã để tạo thành các polyribosom.3- Lỗi

mã 5’AUG3 ‘là mã mở khóa.4- đúng

vì 5’UGA3 ‘là dấu phân cách, không mã hóa aa

Chọn loại bỏ

xem thêm: Luyện thi THPT QG môn Sinh học cơ bản và nâng cao. Sự tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, cách giải và bài tập thực hành.
Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.