Khi noi ve moi quan he giua huyet ap tiet

Khí nói về mối quan hệ giữa huyết áp, tiết diện mạch máu và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây sai

câu trả lời là không

câu trả lời b. Vì tĩnh mạch chủ là nơi có huyết áp thấp nhất. Mao mạch là nơi tốc độ của máu chậm nhất.

Sự thay đổi vận tốc của máu trong hệ mạch được biểu diễn như sau:

Trong mạch máu, vận tốc của máu giảm dần từ động mạch chủ → tiểu động mạch → mao mạch và tăng dần từ mao mạch → tiểu tĩnh mạch → tĩnh mạch chủ.

Điều này là do thể tích máu tỷ lệ nghịch với tổng diện tích mặt cắt ngang của mạch. Thể tích máu tỉ lệ với chênh lệch huyết áp giữa hai đầu mạch (nếu tiết diện nhỏ thì huyết áp chênh lệch lớn → vận tốc máu chảy nhanh và ngược lại). đặc biệt:

+ Ở hệ động mạch: tổng diện tích tiết diện (S) tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch → lượng máu giảm dần.

+ Mao mạch có S lớn nhất → tốc độ chậm nhất.

+ Ở hệ tĩnh mạch: S giảm dần từ tiểu tĩnh mạch về tĩnh mạch chủ → vận tốc máu tăng dần.

Về mối quan hệ giữa huyết áp, tiết diện mạch và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây là sai?

một. Trong hệ thống động mạch, tổng diện tích tiết diện của các mạch tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch, và do đó vận tốc máu giảm dần.

B. Mao mạch có tổng diện tích tiết diện lớn nhất nên huyết áp thấp hơn

c. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng diện tích tiết diện của các mạch từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ giảm nên vận tốc máu tăng.

Tiến sĩ .. Vận tốc máu phụ thuộc vào sự chênh lệch huyết áp và tổng tiết diện của các mạch máu

Câu hỏi tương tự

(1) Vận tốc của máu tỷ lệ với tổng tiết diện của mạch.

(3) Hệ mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên vận tốc máu chậm nhất.

(5) Trong hệ tĩnh mạch: tổng diện tích tiết diện tăng dần từ mao mạch đến tĩnh mạch chủ.

A.2

b 3

c 1

D 4

Thể tích huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện của các mạch máu trong hệ mạch của cơ thể động vật được biểu diễn như sau. Từ các câu sau, có bao nhiêu không đúng Đúng.

Khi noi ve moi quan he giua huyet ap tiet

(1) Các đường cong A, B và C trong biểu đồ lần lượt thể hiện sự thay đổi thể tích của huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện của mạch máu.

(ii) Vận tốc của máu và tổng tiết diện của các mạch nói chung tỷ lệ thuận với nhau.

(3) Huyết áp giảm dần từ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

(4) Trong mao mạch, tổng diện tích tiết diện là nhỏ nhất.

một. 4

B. 2

c. 3

Tiến sĩ .. Đầu tiên

Thể tích huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện của các mạch máu trong hệ mạch của cơ thể động vật được biểu diễn như sau. Từ các câu sau, có bao nhiêu không đúng Đúng.

1663911685 927 khi noi ve moi quan he giua huyet ap tiet

(1) Các đường cong A, B và C trong biểu đồ lần lượt thể hiện sự thay đổi thể tích của huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện của mạch máu.

(ii) Vận tốc của máu và tổng tiết diện của các mạch nói chung tỷ lệ thuận với nhau.

(3) Huyết áp giảm dần từ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

(4) Trong mao mạch, tổng diện tích tiết diện là nhỏ nhất.

một. 4

B. 2

c. 3

Tiến sĩ .. Đầu tiên

1. Khi tổng tiết diện của các mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.

3. Máu đi từ huyết áp cao đến huyết áp thấp.

Đầu tiên. Khi tổng diện tích mặt cắt nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ cao.

3. Máu đi từ vùng có huyết áp cao đến vùng có huyết áp thấp.

Kế hoạch Đúng:

một. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

c. 2, 3, 4

Tiến sĩ .. 1, 2, 3, 4

Cung cấp các tuyên bố sau:

1. Tốc độ di chuyển của máu trong mạch, phụ thuộc chủ yếu vào độ đặc của máu (độ dày).

thứ hai. Khi tổng diện tích mặt cắt nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ cao.

Ngày thứ ba. Máu chảy nhanh hơn trong động mạch và nhỏ hơn trong mao mạch.

Thứ tư. Máu đi từ vùng có huyết áp cao đến vùng có huyết áp thấp.

V. Hệ thống mạch máu càng xa tim thì huyết áp càng giảm. Số phương án đúng là

A.2

B 1

c 3

D 4

(1) Truyền máu càng nhiều thì ma sát càng lớn.

(3) Đường kính của mỗi ống mao dẫn rất nhỏ nhưng tổng diện tích tiết diện của hệ thống ống mao dẫn lại rất lớn.

(5) Vận tốc dòng máu từ tiểu động mạch mạnh đến mao mạch giảm dần.

số lượng dữ liệu Đúng được:

một. Đầu tiên

B. 2

c. 4

Tiến sĩ .. 3

Cho các câu sau đây, số nguyên là gì?

1- Huyết áp giảm dần từ động mạch đến mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.

2- Huyết áp phụ thuộc vào thể tích máu và tính đàn hồi của thành mạch.

3 – huyết áp phụ thuộc vào tổng tiết diện của các mạch máu.

4- Huyết áp ở người trẻ thường cao hơn người già.

A.2

B 4

c 1

d 3

1. Tim co bóp tự động do hệ thống dẫn truyền của tim

thứ hai. Vận tốc của máu trong hệ mạch tỷ lệ với tổng tiết diện của mạch.

Ngày thứ ba. Nhịp tim tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể

Thứ tư. Huyết áp tâm thu tương ứng với khi tim nghỉ, và huyết áp tâm trương tương ứng với co bóp của tim.

V. Huyết áp giảm dần từ tiểu động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch

Tại vì. Huyết áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lượng máu. độ nhớt máu; tính linh hoạt của mạch máu ..

một. 5

B. 4

c. 3

Tiến sĩ .. 2

1. Tim co bóp tự động do hệ thống dẫn truyền của tim

Ngày thứ ba. Nhịp tim tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể

V. Huyết áp giảm dần từ tiểu động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch

Tại vì. Huyết áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lượng máu. độ nhớt máu; Độ dẻo của mạch…

một. 2

B. 4

c. 5

Tiến sĩ .. 3

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.