Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là hành động tự giác trong mọi hoạt động của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong Trung tâm gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố với tinh thần Lương y phải như từ mẫu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng ân cần căn dặn, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, việc thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng và kết quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và khám bệnh, chữa bệnh đồng thời góp phần tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ket qua hoc tap va lam theo tu tuong dao

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được biểu dương, khen thưởngtại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là hành động tự giác trong mọi hoạt động của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong Trung tâm gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII. Hàng năm, Đảng ủy của Trung tâm đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05/CT/TW cùng 4 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với từ 100 lượt người đến 150 lượt người tham gia trong mỗi lần tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng ủy Trung tâm tăng cường cùng với biểu dương, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt và gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dựa trên chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy xây dựng, cán bộ đảng viên là lãnh đạo các khoa, phòng và Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đăng ký nêu gương với phương châm Tất cả vì người bệnh và luôn giáo dục thế hệ thầy thuốc trẻ về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch hoạt động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước là thực tiễn hành động của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Trong 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp và là hành động tự giác ở mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức với tinh thần trách nhiệm thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cố gắng cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và ưu tiên khám trước với người già, trẻ em, người khuyết tật, thương yêu người bệnh của Trung tâm đã được người bệnh gửi thư khen ngợi cũng như tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ người bệnh gặp khó khăn như khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh, khoa Nội-Nhi, khoa Đông y, khoa Ngoại-Sản, khoa Da liễu, phòng Điều dưỡng, bác sỹ Lê Đan Tâm, bác sỹ Lê Thị Kim Liên, bác sỹ Lê Quang Hận, cử nhân Hồ Thị Nhàn,… Đây là những tập thể và cá nhân thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người bệnh với tinh thần và thái độ phục vụ tốt, tích cực góp phần tạo nên sự chuyển biến về mọi mặt và nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị bệnh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Và, điển hình tốt nhất là bác sỹ Lê Đan Tâm- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã trở thành 1 trong số 45 cá nhân của tỉnh Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do BanThường vụTỉnh ủy Quảng Trị tổ chức vào ngày 22/4/2021.

Phát huy ý nghĩa tốt đẹp của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, cấp ủy và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà tiếp tục chỉ đạo toàn diện về hành động, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt Đảng và các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Điều dưỡng của đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh với phương châm Không vô cảm trước nỗi đau của người bệnh và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh,…

BỘI NHIÊN


Nguồn:dohquangtri.gov.vn Copy link

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Hướng dẫn học tập chuyên đề 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”

Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

  • Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;
  • Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;
  • Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Hình thức, thời gian thực hiện

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

  • Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên. Hoàn thành trong quý III năm 2021.
  • Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.
  • Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,…

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Quốc Hân (giới thiệu)

2021-11-29T15:36:25+07:00 2021-11-29T15:36:25+07:00 https://vksbinhphuoc.gov.vn/Hoc-tap-va-lam-theo-Bac/chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-1121.html https://cdn.giaibainhanh.com/ket-qua-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-theo-chuyen-de-hang-nam–2eff2cb17f5b2168f46cfa1ceb2955c8.wepb

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước https://vksbinhphuoc.gov.vn/uploads/banners/logo-vks_2.png

Thứ hai – 29/11/2021 15:34 29.685 0

Hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong

hình ảnh minh họa

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.
Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Chuyên đề.
Xem chi tiết Chuyên đềtại đây.

Tác giả bài viết: Quốc Hân (giới thiệu)

Nguồn tin: BTG TW

Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên

12:45 thứ năm ngày 04/11/2021

Tăng kích thước font chữ
Giảm kích thước font chữ
In bài viết
Gửi bài viết

Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học và làm theo Bác thật thiết thực, hiệu quả
Hà Nội: “Nâng cao trách nhiệm cá nhân” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác


Tin liên quan
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HNMO) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3688/UBND-SNV ngày 22-10-2021 về thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban …


Tin liên quan
Học và làm theo Bác thật thiết thực, hiệu quả

(HNM) – Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện …


Tin liên quan
Hà Nội: “Nâng cao trách nhiệm cá nhân” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

(HNMO) – Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ …

Chia sẻ Facebook
Chia sẻ Google Plus
Chia sẻ Twitter
Chia sẻ Zalo
Tới khu vực bình luận
In bài viết
Gửi bài viết

Từ khóa:
Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU
Kế hoạch số 39-KH/TU
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.