Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ

Hệ thống đang trong quá trình cập nhật.
Vui lòng đợi một chút …

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh đã lập phương án 105? KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7 / 1947-27 / 7/2017). Đây là toàn văn của kế hoạch:

Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy
Ke hoach ky niem 70 nam ngay thuong binh liet sy

kế hoạch

Tổ chức sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm

Ngày của những người tàn tật và các liệt sĩ (27 tháng 7 năm 1947-27 tháng 7 năm 2017)­­­­­­­

Thực hiện Kế hoạch số 58 / KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

– Hồi sinh, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình người có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục giáo dục và củng cố truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Giáo dục các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; Nâng cao một bước đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, người có công.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.

Xác định rõ, cụ thể các mục tiêu phấn đấu trong năm 2017, chú trọng thực hiện mục tiêu xóa nhà dột nát, nâng cao đời sống, đảm bảo chính sách cho các đối tượng theo kế hoạch. Huy động các nguồn lực của toàn cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ, chăm lo cho các gia đình thương binh, người có công, nghĩa trang liệt sĩ …

Tăng cường hướng dẫn, giải quyết chính sách, giải quyết đầy đủ, nhanh chóng các chế độ ưu đãi đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

thứ hai. Nội dung hoạt động

1. Tuyên truyền giáo dục

Công bố các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác người có công với cách mạng; Người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế, xã hội giỏi; Các tập thể, đơn vị, xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, v.v. Hoạt động kinh doanh quảng cáo đạt đỉnh vào tháng 7 năm 2017.

– Đơn vị chính: Đài Phát thanh – Truyền hình – Trung tâm Văn hóa – Thể thao vùng

– Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Người tàn tật và Xã hội.

– Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017.

2. Thực hiện chính sách đối với người có công

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công; Rà soát các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, đồng thời vận động người tàn tật, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng củng cố truyền thống nông thôn. Truyền thống quê hương, dòng họ, nỗ lực vượt khó, tích cực góp phần xây dựng gia đình, đất nước.

Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng xung quanh việc xác nhận liệt sĩ, cấp giấy chứng nhận quê hương do thiếu hồ sơ, tài liệu.

– Cơ quan đầu mối: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự khu vực.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã có liên quan.

3. Công trình nghĩa trang liệt sĩ

Chăm sóc, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và 2 nhà vui chơi mang tên Liệt sỹ tại xã Bắc Xa, xã Bình Xa; Các trường đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ khu vực và 02 đài tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn gồm dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, trồng hoa và đốt. Dâng hương … nhân lễ vía Thần Tài và ngày 27/7.

thực hiện xã hội hóa đối với phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ; Tổ chức sửa chữa nhỏ, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ huyện, đài tưởng niệm và 02 nhà lưu niệm ghi tên liệt sĩ tại xã Bắc Zà, Bình Xá đảm bảo sạch, đẹp, trang nghiêm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc.

– Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã Bắc Xá và Bình Xá.

Cơ quan phối hợp: các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

4. Tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan chính: chỉ huy quân sự của khu vực,

– Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động – Người tàn tật và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã.

5. Tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013 / QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

– Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các Thành phố, Thị xã.

6. Tổ chức thăm hỏi thương, bệnh binh về chiến trường xưa.

Cơ quan chính: Sở Lao động – Người tàn tật và Xã hội.

Thời gian: Tháng 6 – Tháng 7 năm 2017.

Vị trí: một số cơ quan quản lý trung ương.

7. Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh các thương, bệnh binh, gương mẫu gia đình liệt sĩ tại trung tâm huyện.

– Cơ quan tư vấn: Cục Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu, Bộ Nội vụ, Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

Thời gian: Tháng 7/2017.

8. Tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ khu phố. (có chương trình chi tiết riêng)

– Cơ quan tham mưu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Đầu mối phối hợp: Bộ chỉ huy quân sự khu vực, công an khu vực.

9. Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ khu phố.

Cơ quan chủ trì: Liên đoàn các tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động – Người tàn tật và Xã hội. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Thời gian: 20h00 ngày 26/07/2017.

10. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2017 (thăm một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn) (có chương trình chi tiết riêng)

– Cơ quan tham mưu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian: Tháng 7/2017.

11. Thực hiện việc trao quà của Chủ tịch nước và của Tỉnh cho người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ quan điều phối: Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: trước ngày 27/7/2017.

thứ mười hai. Cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh năm 2017

Cơ quan tham mưu: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

13- Cống hiến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, những việc làm tốt, thiết thực để tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Đơn vị tham mưu: Phòng Nội vụ.

Ngày thứ ba. Tổ chức thực hiện

Đầu tiên. Cơ quan được giao trách nhiệm chính xây dựng, tham mưu về nội dung kế hoạch; Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

hai phòng Công việc – người tàn tật và các vấn đề xã hội

Chỉ đạo, động viên, theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân địa phương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện; Tổng hợp dự toán kinh phí gửi Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân khu vực cân đối ngân sách.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, báo cáo Ủy ban nhân dân địa phương. xem xét. Và quyết định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự Vùng

Tiếp tục giải quyết những vướng mắc về chính sách tích tụ sau chiến tranh và những chính sách mới bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương của quân đội.

5. Phòng GD & ĐT

Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ ưu tiên, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi người có công trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh con thương binh, liệt sĩ, người có công học tập, rèn luyện đạo đức, rèn luyện truyền thống cách mạng của cha anh trở thành thành viên có ích cho xã hội.

6. Phòng y tế

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho người có công và khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách khác đảm bảo đúng chế độ, quy định.

7. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại các cuộc tọa đàm, hội kiến; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

8. Đài phát thanh – truyền hình

Đưa tin thường xuyên về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; Gương người tốt việc tốt trong việc thực hiện chính sách, chăm sóc người có công; Các gia đình liệt sỹ tiêu biểu, những tấm gương thương, bệnh binh vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

9. Yêu cầu Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể đánh lạc hướng Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

10. Liên hiệp các tỉnhChỉ đạo đoàn thanh niên các cấp làm tốt công tác vệ sinh, sắp xếp nghĩa trang. Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân nghĩa trang liệt sĩ khu phố.

11. Các cơ quan, ban, ngành Các nhiệm vụ, công việc có liên quan phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày người khuyết tật và liệt sĩ.

thứ mười hai. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã Trên cơ sở kế hoạch này và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận (qua Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội) kết quả thực hiện để báo cáo Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.