James m comer 2005 quản trị bán hàng, nxb tổng hợp tp họ chí minh

Thư viện số cho phép quản lý các nguồn tài liệu số như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim …

Comer James M. Sales Management: Quản lý bán hàng / James M. Comer HCMC .; TP.HCM, 2005449 triệu USD; 30 cm Mã giá: 351.068 Bộ phận JAM 2005 Hạng mục Tiêu đề: Quản lý bán hàng

nơi cư trú Diễn đàn > Thư viện công cộng > tủ đựng tài liệu tham khảo > Tủ sách sau 1990 > Kinh tế và tài chính >

Cuộc thảo luận bắt đầu trong “Kinh tế và Tài chính” bởi around.bv, Ngày 16 tháng 8 năm 2015.

(Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời tại đây.)

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.