Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh

Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của giao tử (n+1 và giao tử đơn bội n có thể phát triển thành)

Câu hỏi liên quan

Sự dung hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n cùng loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành hợp tử

một. Bốn vết thương

B. tứ giác

c. ba bên.

Tiến sĩ .. Bốn cú đánh kép.

Sự dung hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n cùng loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành hợp tử

một. Bốn vết thương

B. tứ giác

c. Sinh ba

Tiến sĩ .. Bốn chấn thương kép

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình nguyên phân, các bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự hợp nhất của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

một. Thể tam bội

B. cơ thể đơn cực.

c. Lưỡng bội

Đầu tiên. Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n. giao tử

3. Sinh vật 3n cung cấp meiotic 2n một cách bất thường. giao tử

5. Một sinh vật bất thường meiotic 2n cho 2n. giao tử

một. 4 → 3 → 1

B. 3 → 1 → 4

c. 1 → 3 → 4

Tiến sĩ .. 3 → 1 → 4

Đầu tiên. Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

3. Sinh vật 3n là bào quan không bình thường của giao tử 2n.

Một sinh vật bất thường meiotic 2n cho 2n. giao tử

Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh

Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9qsmtpqtn3tuzqmwsucg5n
Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9uq2rmqvpywkzkn00ucg5n
Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh ahr0cdovl2nkbi5ob2mync52bi9iay9ynddqc3zss3c5ywcucg5n

Một loài sinh vật thực vật bị đột biến dạng (2n -1) ở nhiễm sắc thể số 2. Biết rằng loài sinh vật này vẫn có khả năng giảm phân bình thường, các giao tử sinh ra đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau. Các hợp tử mang đột biến lần 1 (2n-1) vẫn phát triển bình thường, các giao tử tạo thành có sức bền và khả năng thụ tinh như nhau, còn hợp tử bị đột biến lệch bội (2n-1) phát triển bình thường, nhưng các giao tử không (2n- 2).) Chết ngay sau khi thụ tinh. Tính tỉ lệ lí thuyết nếu loài sinh vật này tự thụ phấn thì ở đời con ở F1, các cá thể bình thường biểu hiện tỉ lệ

a / 3/4

b 1/4

c 1/2

d 1/3

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây sẽ phát triển thành đơn bội?

một. Nhau thai (n) hợp nhất với giao tử (n-1).

B.Nhau thai (n) hợp nhất với nhau thai (n + 1).

c.Nhau thai (n) hợp nhất với nhau thai (2n).

Tiến sĩ ..Giao tử (n – 1) hợp nhất với giao tử (n + 1).

Sự hợp nhất của giao tử n với giao tử 2n tạo ra hợp tử 3n. Hợp tử này có thể phát triển thành:

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

Câu hỏi liên quan

Sự dung hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n cùng loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành hợp tử

một. Bốn vết thương

B. tứ giác

c. ba bên.

Tiến sĩ .. Bốn cú đánh kép.

Sự dung hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n cùng loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành hợp tử

một. Bốn vết thương

B. tứ giác

c. Sinh ba

Tiến sĩ .. Bốn chấn thương kép

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình nguyên phân, các bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự hợp nhất của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

một. Thể tam bội

B. cơ thể đơn cực.

c. Lưỡng bội

Đầu tiên. Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n. giao tử

3. Sinh vật 3n cung cấp meiotic 2n một cách bất thường. giao tử

5. Một sinh vật bất thường meiotic 2n cho 2n. giao tử

một. 4 → 3 → 1

B. 3 → 1 → 4

c. 1 → 3 → 4

Tiến sĩ .. 3 → 1 → 4

Đầu tiên. Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

3. Sinh vật 3n là bào quan không bình thường của giao tử 2n.

Một sinh vật bất thường meiotic 2n cho 2n. giao tử

Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh

Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh
Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh
Hop tu duoc tao ra do su ket hop cua giao tu n1 va giao tu don boi n co the phat trien thanh

Một loài sinh vật thực vật bị đột biến dạng (2n -1) ở nhiễm sắc thể số 2. Biết rằng loài sinh vật này vẫn có khả năng giảm phân bình thường, các giao tử sinh ra đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau. Các hợp tử mang đột biến lần 1 (2n-1) vẫn phát triển bình thường, các giao tử tạo thành có sức bền và khả năng thụ tinh như nhau, còn hợp tử bị đột biến lệch bội (2n-1) phát triển bình thường, nhưng các giao tử không (2n- 2).) Chết ngay sau khi thụ tinh. Tính tỉ lệ lí thuyết nếu loài sinh vật này tự thụ phấn thì ở đời con ở F1, các cá thể bình thường biểu hiện tỉ lệ

a / 3/4

b 1/4

c 1/2

d 1/3

  • học thuyết
  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi và trả lời
  • bài tập sgk

Hợp tử được tạo ra bởi sự kết hợp của các giao tử (n-1) sẽ phát triển thành:

một. cơ thể (2n-1) hoặc cơ thể (2n + 1)

b- Có thể (2n-2) hoặc (2n + 1)

c. cơ thể (2n + 1) hoặc cơ thể (2n + 2)

Tiến sĩ .. gấp đôi (2n-1) hoặc (2n-2)

Câu hỏi tương tự

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể bao gồm:

Dị hợp tử là sự tăng hoặc giảm số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở:

Loại dị hợp tử là gì?

Cơ thể đơn bội là cơ thể mà tế bào thực vật có các hiện tượng sau:

Bộ nhiễm sắc thể nào sau đây chứng tỏ không nguyên nhiễm?

Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào thể tam nhiễm ở người là:

Cơ chế hình thành giao tử: n – 1, n + 1 do

Về thể dị bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

Trang chủ

id sách

Khóa học miễn phí

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Hợp tử tạo ra từ sự dung hợp của các giao tử 2n1 có thể phát triển thành:

một.

B.

c.

Thân đơn hoặc thân kép.

Tiến sĩ ..

Nhân đôi 1 hoặc không có gì.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.