Hải Phòng, Đà Nẵng, Vùng Tàu, Cam Ranh

Tiêu đề

Hãy sắp xếp một số cảng biển lớn của nước ta theo thứ tự từ bắc vào nam.

Hải Phòng – Kai Lan – Đà Nẵng – Cam Ranh – Ko Lo – Sài Gòn – Quy Nộn.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Sử Dụng Xem Địa Lí Việt Nam trang 23.

Giải thích chi tiết

Cảng Hải Phòng thuộc thành phố Hải Phòng.

Cảng Cái Lân thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Cảng Đà Nẵng thuộc Thành phố Đà Nẵng.

Cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Cảng Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An.

Cảng Sài Gòn nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảng Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

=> Sắp xếp lại từ Bắc vào Nam là: Cái Lân – Hải Phòng – Cửa Lò – Đà Nẵng – Quy Nhơn – Cam Ranh – Sài Gòn.

Loigiaihay.com

45 điểm

tran tian

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là: A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Kwa Lo, Cam Ranh, Qui Non, Saigon. B. Hải Phòng, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò, Cam Ranh, Sài Gòn. C. Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Sài Gòn.

D. Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cửa Lò, Quy Nhơn, Sài Gòn

tóm tắt câu trả lời (1)

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là Hải Phòng, Qua Lộ, Đà Nẵng, Quy Nun, Cam Ranh và Sài Gòn. => Chọn đáp án c

Câu hỏi hay nhất về cùng chủ đề

  • Nội dung nào sau đây không áp dụng đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta? A. Khu vực dịch vụ hiện đang đứng thứ hai trong cơ cấu GDP của cả nước b. Hiện nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn cao nhất nhưng đang có xu hướng giảm dần. C. Công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP. D- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa
  • Cơ cấu mùa ở nước ta có sự khác biệt giữa Bắc và Nam là doA. Sự phân chia đất và địa hình giữa bắc và nam. B – Khí hậu có sự phân hóa theo mùa và theo hướng bắc nam. C. Sự khác biệt về kinh nghiệm và truyền thống sản xuất ở hai miền. D. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thay đổi theo độ cao.
  • Ở nước ta, nuôi trồng thuỷ sản đã vươn lên và vượt thuỷ sản khai thác về sản lượng và giá trị, nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu? một. Hiệu quả kinh tế cao và chủ động trong sản xuất hàng hóa. B. Điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. C- Chính sách hạn chế khai thác để bảo vệ nguồn nước. D- Nông nghiệp tránh được những tác động xấu của thiên nhiên.
  • Các biện pháp quan trọng để cải tạo đất khô cằn, đồi núi khô cằn là a. Phát triển mạnh mẽ thủy lợi. B. Thực hiện các kỹ thuật canh tác. c. Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp. D. Cày sâu
  • Nêu vai trò của sản xuất lương thực và nêu thực trạng sản xuất lương thực của nước ta từ năm 1976 đến năm 1996. (Nêu vai trò và những thành tựu đạt được trong sản xuất lương thực cả nước. 20 năm qua * Vai trò:
  • Đây không phải là ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đối với nông nghiệp nước ta sao? một. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp trong suốt cả năm. B – làm tăng tính bất ổn cố hữu của nông nghiệp. C – Làm cho nông nghiệp nước ta có tính thời vụ d. Cho phép áp dụng các hệ thống nông nghiệp khác nhau giữa các vùng.
  • Việt Nam hiện là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới như cà phê, hạt điều, ớt B, cà phê, bông, chè, cà phê, đậu nành, ớt, lạc và ớt.
  • Lương thực bình quân đầu người ở Đồng bằng sông Hồng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là do nguyên nhân nào sau đây? một. Sản lượng lương thực thấp b. Năng suất lúa thấp. C – một đồng bằng nhỏ. D. Dân số rất đông.
  • Vì sao những năm gần đây điều kiện phát triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả chưa cao, thiếu ổn định?  (Lấy phần khó của nghề chăn nuôi để giải thích)
  • Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây? một. Naje Ann. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. De Quang Tri.

Kiểm tra giải pháp tập luyện tốt nhất

Bộ truyện hay nhất lớp 12

xem thêm

Sắp xếp các cảng biển sau theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cam Ranh. A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cam Ranh. Bi Hai Phong, Da Nang, Cam Ranh, Vung Tau. C. Cam Ranh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu.

Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cam Ranh, Hải Phòng.

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là Hải Phòng, Qua Lộ, Đà Nẵng, Quy Nun, Cam Ranh và Sài Gòn.

=> Chọn đáp án c

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.