Hai chất điểm q1 q2 khi đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. kết luận nào sau đây luôn đúng

Khi đặt hai hạt q1 và q2 gần nhau thì chúng đẩy nhau. Điều nào sau đây luôn đúng?

Câu trả lời và câu trả lời

Khi đặt hai hạt q1 và q2 gần nhau thì chúng đẩy nhau. Kết luận đúng là q1 và q2 cùng dấu

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

* Hướng dẫn giải pháp

Khi đặt hai hạt q1 và q2 gần nhau thì chúng đẩy nhau. Kết luận đúng là q1 và q2 cùng dấu

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số câu hỏi: 21

Câu trả lời:

Hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Hai lô hàng cùng dấu đẩy nhau.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.