Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong hình hộp chữ nhật

Cho một hình vuông hình chữ nhật \ (ABCD.A’B’C’D ‘\) với \ (AB = x, \, AD = 1. \) Cho rằng góc giữa đường thẳng \ (A’C \) và mặt phẳng \ (\ left ({ABB’A ‘} \ right) \) bằng \ ({30 ^ 0}. \) Tìm giá trị lớn nhất \ ({V _ {\ max}} \) cho thể tích của khối lập phương \ ( ABCD.A’B’C ‘D’ \)

một.

B.

c.

Tiến sĩ ..

một.

Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

B.

Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

c.

Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

Tiến sĩ ..

Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

Vì vậy, câu trả lời chính xác là a.

 • Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Đáy của chúng tôi

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Nó là một tam giác đều với một cạnh

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  kế bên

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  góc giữa

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Mặt phẳng đáy phẳng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Tính kích thước lăng trụ đã cho theo

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Tính thể tích của khối lập phương

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tôi biết

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Đáy của chúng tôi

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  là một khía cạnh nhất định

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . phép chiếu thẳng đứng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  trên máy bay

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  trùng với giao lộ

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Chịu trách nhiệm bởi

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Kích thước hộp

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D ‘có đáy ABCD và đường kính AA’CC’ đều là hình vuông, cạnh

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Quy mô của quỹ là bao nhiêu?

 • hình hộp chữ nhật

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  Vâng

  1663938982 14 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  góc giữa đường thẳng

  1663938983 240 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  bằng máy bay

  1663938985 990 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  Và máy bay

  1663938986 178 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  biến bằng

  1663938988 889 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  1663938989 145 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  . Tính thể tích của hộp

  1663938991 292 goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop

  .

 • Tìm thể tích V của khối lăng trụ đứng ABCA’B’C ‘có đáy là ABC là tam giác vuông cân tại C,

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Để bài viết đứng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Ai là người dưới cùng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  hình vuông trong b,

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat
  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Kích thước bài viết là:

 • Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C ‘có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AC = a; Góc ABC = 60. Kẻ BC ‘xiên của mặt bên (BCC’B) tạo với mặt bên (AA’C’C) một góc 30o. Tính kích thước bài theo?

 • Nếu tăng thể tích hai mặt bên của hình hộp chữ nhật lên 2 lần và chiều thứ ba giảm 4 lần thì thể tích của hình lập phương sẽ thay đổi như thế nào?

 • Hình lăng trụ ABCA’B’C ‘có đáy là tam giác đều và a là độ dài của đáy. Góc giữa mặt bên và mặt đáy là

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Hình chiếu đứng của A ‘trên (ABC) tương ứng với trung điểm của BC. Tính kích thước bài viết đã cho:

 • Xuất bản

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Vâng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Một hình chữ nhật

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Tính thể tích của khối lăng trụ

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tôi biết

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Xét một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD = 60 cm. Ta gấp các tấm nhôm dọc theo cạnh MN và PQ vào trong cho đến khi AB và DC trùng nhau như hình bên dưới để được một hình lăng trụ có đáy là hai đáy.

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat
  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

  Tìm x để kích thước bài viết lớn nhất?

 • Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Cơ sở của nó là một tam giác đều với một cạnh

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Đường thẳng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tương ứng với đáy ở một góc

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Tính khối lượng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  từ bài viết

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  .

 • Cho lăng trụ tam giác đều

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Cạnh dưới phẳng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat
  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  là trọng tâm của tam giác

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Kích thước bài viết

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Bình thường

 • Thể tích của khối lăng trụ có khoảng cách giữa một đường đáy bất kỳ và bất kỳ đường đáy nào khác là h và diện tích đáy là B là

 • Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D ‘trong đó

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Biết rằng thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD ‘là

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Tìm thể tích thứ năm của hình chữ nhật ABCD.A’B’C’D ‘.

 • Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C ‘có đáy là tam giác cân,

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Máy bay

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tạo với góc dưới cùng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Thể tích lăng trụ ABCA’B’C ‘bằng?

 • Để bài viết đứng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Cơ sở của nó là một hình vuông cạnh 3, đường chéo

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Từ mặt bên

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Chiều dài của nó là 5. Tính thể tích thứ năm của khối lăng trụ

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

 • Đối với hình dạng hình vuông thẳng đứng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tất cả các cạnh đều bằng a,

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tính thể tích thứ năm của hình hộp chữ nhật

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

 • Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D ‘có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và đường chéo BD’ của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 30o. Tính tổng diện tích các mặt bên của lăng trụ.

 • Cho hình lăng trụ đều

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Tất cả các bên đều bằng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . một cuộc gọi

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  lần lượt là trung điểm

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  ; Đường thẳng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  đường thẳng cắt

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Trong

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Đường thẳng

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  đường thẳng cắt

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Trong

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . khối đa diện

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  Bình thường:

 • Cho

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  . Giá trị biểu thức

  Goc giua duong thang va mat phang trong hinh hop chu nhat

  được

 • Tôi không thích ngôi nhà này. Tôi không thích ________ ở đó.

 • Không ai trong số học sinh ______ của tôi đến trường bởi vì ông đã cảnh báo họ không được tụ tập để tránh coronavirus.

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.