Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 sbt sinh học 10

7. Các cấu trúc: I: nhân; Thứ hai: lưới nội chất. III: bào quan có màng IV: bào tương. V: vách tế bào; Thứ sáu: ribôxôm. Thứ bảy: Hạt nhân Điều thứ tám: Fuzz. Thứ chín: roi. X: Bộ máy Golgi; Thứ mười một: hạt nhân.

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Câu 6

6. Tế bào thường có kích thước nhỏ vì

một. Dễ dàng thay đổi hình dạng.

B. Khi hư hỏng có thể thay thế dễ dàng.

C. Thuận lợi cho quá trình trao đổi chất.

D – Ít năng lượng và nguyên liệu để hình thành tế bào.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết cấu trúc tế bào nhân sơ

Giải thích chi tiết:

Tế bào thường có kích thước nhỏ vì chúng thuận lợi cho quá trình trao đổi chất.

Chọn kích thước

Câu 7

7. Các cấu trúc: I: nhân; Thứ hai: lưới nội chất. III: bào quan có màng IV: bào tương. V: vách tế bào; Thứ sáu: ribôxôm. Thứ bảy: Hạt nhân Điều thứ tám: Fuzz. Thứ chín: roi. X: Bộ máy Golgi; Thứ mười một: hạt nhân.

Những cấu trúc nào được tìm thấy ở vi khuẩn?

A. I, II, III và XI.

B. Thứ năm, thứ sáu và thứ bảy.

C. V, X, xi.

D. I, III và XI.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết cấu trúc tế bào nhân sơ

Giải thích chi tiết:

Các cấu trúc được tìm thấy ở vi khuẩn là: V, VI, VII.

Chọn loại bỏ

Câu 8

8. Tế bào động vật không chứa các bào quan

một. Bộ máy Golgi và ti thể.

B. Không bào và lục lạp lớn.

Bộ máy Golgi và các lysosome.

D. Ti thể và lysosome.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết cấu trúc tế bào nhân thực

Giải thích chi tiết:

Tế bào động vật không chứa các bào quan không bào lớn và lục lạp.

Chọn loại bỏ

Câu 9

9. Tế bào động vật được cấu tạo từ những bộ phận nào?

một. Tế bào chất và nhiễm sắc thể.

B. Màng, tế bào chất và nhân.

C. Màng, tế bào chất (chứa các bào quan) và nhân.

D. Các bào quan, vùng nhân và tế bào chất.

Phương pháp giải quyết:

Tế bào động vật là tế bào nhân thực.

Giải thích chi tiết:

Tế bào động vật bao gồm màng, tế bào chất (chứa các bào quan) và nhân.

Chọn kích thước

Câu 10

43. Tế bào kiến ​​và tế bào voi có kích thước trung bình gần như nhau. Tại sao tế bào voi không lớn hơn tế bào kiến?

A. Tế bào nhỏ bền vững hơn tế bào lớn.

Tế bào nhỏ thuận lợi trong quá trình trao đổi chất.

Ô nhỏ dễ thay thế khi cần thiết.

D – Tế bào nhỏ dễ cấu tạo các cơ quan, bộ phận.

Phương pháp giải quyết:

Ô nhỏ có nhiều ưu điểm hơn ô lớn

Giải thích chi tiết:

Tế bào nhỏ thích hợp cho quá trình trao đổi chất hơn tế bào lớn

Chọn loại bỏ

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.