Giải bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 sbt sinh học 10

5. Liên kết giữa hai nhóm phôtphat trong phân tử ATP là liên kết có năng lượng cao. Lý do tại sao liên kết này rất dễ bị chia tách là

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Câu hỏi số 1

1. Về năng lượng và chuyển hóa năng lượng, phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Có hai dạng năng lượng là động năng và thế năng.

(ii) Thế năng là năng lượng dự trữ có khả năng thực hiện công việc.

(3) Trong tế bào, năng lượng ở dạng hóa năng, năng lượng điện, cơ năng, v.v.

(4) Năng lượng chính của tế bào là hóa năng.

(5) Thế năng là dạng năng lượng được giải phóng khi chất hữu cơ bị phân hủy.

(vi) Nhiệt năng trong tế bào không có khả năng thực hiện công cơ học.

Phương án trả lời đúng là:

A (1), (4), (5), (6).

B (2), (3), (4), (6).

C (1), (2), (3), (4).

D (3), (4), (5), (6).

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết về năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Giải thích chi tiết:

Về năng lượng và chuyển hóa năng lượng, các câu đúng là: (1), (2), (3), (4)

Chọn kích thước

Câu 2

2. Năng lượng dự trữ trong các liên kết hóa học của chất hữu cơ trong tế bào là

A. Quang tử.

năng lượng cơ học

c. điện lực. Năng lượng.

D- hóa năng.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết về năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Giải thích chi tiết:

Năng lượng được lưu trữ trong các liên kết hóa học của chất hữu cơ trong tế bào là năng lượng hóa học.

Chọn DỄ DÀNG

Câu 3

3. Chất nào sau đây giống với đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào?

A. glucozơ.

B. ADN.

C. ATP.

D. GTP.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết về năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Giải thích chi tiết:

ATP được ví như đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào

Chọn kích thước

Câu 4

4. Trình bày các ý kiến ​​sau về chuyển hóa vật chất và năng lượng:

(i) Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra trong tế bào.

(ii) Sự chuyển hóa của vật chất luôn đồng hành với sự chuyển hóa của năng lượng.

(3) Chuyển hóa vật chất bao gồm hai khía cạnh đồng hóa và địa hóa.

(4) Đồng hóa là quá trình tạo ra và sử dụng ATP.

(5) Phá huỷ là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn. Câu nào đúng trong các câu trên?

A (1), (2), (3), (4).

B (1), (2), (3), (5).

C (1), (3), (4), (5).

D (2), (3), (4), (5).

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết về năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Giải thích chi tiết:

Các ý đúng về sự chuyển hoá của vật chất và năng lượng là (1), (2), (3), (5).

Chọn loại bỏ

Câu hỏi 5

5. Liên kết giữa hai nhóm phôtphat trong phân tử ATP là liên kết có năng lượng cao. Lý do tại sao liên kết này rất dễ bị chia tách là

Đáp: Đây là liên kết yếu, mang năng lượng nhỏ nên dễ bị đứt.

Các nhóm photphat B tích điện âm và đẩy nhau

C. Trong phân tử ATP có chứa đường ribôzơ.

D- Ba nhóm photphat liên kết với adenin.

Phương pháp giải quyết:

Xem lý thuyết về năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Giải thích chi tiết:

Sở dĩ liên kết này rất dễ tách rời là do các nhóm photphat đều mang điện tích âm nên chúng đẩy nhau

Chọn loại bỏ

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.