Este nao sau day tac dung voi dung dich naoh thu duoc hai muoi va nuoc a717c09fd53c560264cf561b86dfe991

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối và nước

yêu cầu trong Hóa học lớp 12

10:21 ngày 11 tháng 5 năm 2021

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?

một. HCOOC6H5

B C6H5COOCH3

C. CH3COOCH2C6H5

Tiến sĩ .. CH3COOCH3

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Ôn tập giữa học kì 2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 TRUNG HỌC KỲ 2 – Phát trực tiếp môn Toán HuY

Toán học

Tổng hợp dễ hiểu nhất – 2k5 – MATH LIVE Stream của Mr.Quang HUY

Toán học

Giới Thiệu Cách Hiểu Dễ Nhất – Phát Trực Tiếp 2k5 TOÁN THÁI CHINH

Toán học

Rất thích các chuyên đề ôn tập tiếng anh 2k5 (tiếp theo) – Truyền hình trực tiếp tiếng anh 2k5 Ms Quinn Trang

Tiếng anh (mới)

Tìm vận hạn cùng CASIO – 2k5 – Livestream TOÁN CỦA ANH

Toán học

NGỌC HỘI – 2k5 – Phát trực tiếp giá rẻ MASTER DONG

hoá học

Xem thêm …

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • Este nao sau day tac dung voi dung dich naoh thu duoc hai muoi va nuoc a717c09fd53c560264cf561b86dfe991
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

  Cho đơn chức mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY> MZ); T là các este X, Y, Z (chỉ chứa một chức este). Đốt cháy m gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9072 lít khí cacbonic (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F, hỗn hợp ancol G. H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G tạo ra 10,08 lít khí cacbonic (đktc). Tỉ khối của Y có trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

  Xét hỗn hợp X gồm 4 este đều mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Để đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (ví dụ: 25,08 gam khí cacbonic). Đun nóng 11,88 g X với 300 mL dung dịch NaOH 1 M, dung dịch sau phản ứng bay hơi hết thu được chất rắn Y và hơi chỉ chứa ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Cho hỗn hợp Y gồm CaO và nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2016 lít (dktc) 1 hiđrocacbon. Công thức phân tử của este là

 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

xem thêm ”

Câu hỏi cuối cùng

xem thêm ”

 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

  Cho đơn chức mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY> MZ); T là các este X, Y, Z (chỉ chứa một chức este). Đốt cháy m gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9072 lít khí cacbonic (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F, hỗn hợp ancol G. H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G tạo ra 10,08 lít khí cacbonic (đktc). Tỉ khối của Y có trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

  Xét hỗn hợp X gồm 4 este đều mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Để đốt cháy hết 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (ví dụ: 25,08 gam khí cacbonic). Đun nóng 11,88 g X với 300 mL dung dịch NaOH 1 M, dung dịch sau phản ứng bay hơi hết thu được chất rắn Y và hơi chỉ chứa ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Cho hỗn hợp Y gồm CaO và nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2016 lít (dktc) 1 hiđrocacbon. Công thức phân tử của este là

 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du
 • Cho ruou etylic nguyen chat tac dung voi natri du

xem thêm ”

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức. S với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có hai loại axit no liên tiếp và một axit không no (có đồng phân hình học chứa một liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch natri hiđroxit, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol. S. cho m gam S Cho vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí, khối lượng bình tăng 2,48 g. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được khí cacbonic và 3,96 gam H2O. Tỉ lệ khối lượng của este không no trong X là

Đem đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam chất béo trung tính X, thu được m gam hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua cacbon nung đỏ thu được 2,364 mol hỗn hợp Z gồm CO, H2 và CO2. Khi cho hỗn hợp Z đi qua dung dịch Ba (OH) 2 dư thì thu được 202,516 g cặn. Cho 13,728 gam X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch natri hiđroxit, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 13,728 gam X tác dụng tối đa với 0,032 mol Br2 trong dung dịch. giá trị m là

Trong những tuyên bố sau đây? sai – sai – sai?

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.