Em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Em nặng 14 kg Anh nặng gấp đôi em hỏi em nhẹ hơn anh bao nhiêu kg

Chọn một câu để xem giải pháp nhanh hơn

Bài 1

Nhập điểm.

Em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Phương pháp giải quyết:

Nhìn vào hình em thấy các cân đang ở vị trí cân bằng, để tính khối lượng của bao, mít, bao gạo em tính tổng khối lượng trên bảng cân cho đúng rồi ghi vào điểm.

Giải thích chi tiết:

1663851813 248 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Bài 2

con số?

1663851814 58 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Phương pháp giải quyết:

Nhìn vào ảnh, chúng ta có thể thấy chiếc cân chỉ ở vị trí 8 kg.

Vậy ta có 1 kg + 2 kg + 4 kg + khối lượng của khối màu xanh = 8 kg

Giải thích chi tiết:

Ta có 1 kg + 2 kg + 4 kg + trọng lượng của khối màu xanh = 8 kg

Vậy khối lượng của khối màu xanh là

8-1-2-4 = 1 (kg)

khối cân màu xanh Đầu tiên Kilôgam.

Bài 3

Nhập điểm.

1663851816 380 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

– túi xách tay …. Nặng 1 kg.

– túi xách tay …. nhẹ hơn 1 kg

– túi xách tay …. Nặng hơn 1 kg.

Phương pháp giải quyết:

Nếu cân chỉ vạch 1 kg, thì cơ thể nặng 1 kg.

Nếu cân chỉ vượt quá vạch 1 kg (ví dụ vạch 2, vạch 3, …) thì cân nặng trên 1 kg.

Nếu cân ngay trước vạch 1 kg thì vật nhẹ hơn 1 kg.

Giải thích chi tiết:

– túi xách tay một Nặng 1 kg.

– túi xách tay Loại bỏ nhẹ hơn 1 kg

– túi xách tay Nặng hơn 1 kg.

Bài 4

con số?

1663851817 975 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Phương pháp giải quyết:

Nhìn vào ảnh ta thấy cân ở trạng thái cân bằng nên khối lượng của vật ở hai bản bằng nhau.

Từ đó xác định được khối lượng của vật thể còn lại và điền điểm.

Giải thích chi tiết:

1663851818 395 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Bài học thứ năm

Nhập điểm (theo mẫu).

1663851819 346 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Phương pháp giải quyết:

Nhìn vào các bức tranh, bạn có thể xác định trọng lượng của từng con vật cụ thể và sau đó tính tổng trọng lượng của hai con vật trong hình.

Giải thích chi tiết:

1663851821 8 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Bài 6

con số?

1663851822 567 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Phương pháp giải quyết:

Nhìn vào hình ta thấy cân đang ở vị trí cân bằng.

Vậy khối lượng của 3 khối vuông là 30 kg.

Khối lượng của hình tròn + hình vuông = 14 kg.

Giải thích chi tiết:

Ta thấy 3 khối vuông nặng 30 kg, vậy 1 khối nặng:

30: 3 = 10 (kg)

Tổng khối lượng của hình tròn và hình vuông là 14 kg nên hình lập phương nặng:

14-10 = 4 (kg)

1663851823 894 em nang 14 kg anh nang gap doi em hoi

Loigiaihay.com

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.