Em hãy GIẢI thích TẠI sao aptomat phối hợp cả chức năng của cầu dao và cầu chì

✅ Xin giải thích tại sao lại có cụm từ: Aptomat kết hợp chức năng của cầu dao và van?

Hãy giải thích tại sao lại nói: Aptomat kết hợp chức năng ngắt mạch và chức năng cầu chì?

bằng cách hỏi:


Hãy giải thích tại sao lại nói: Aptomat kết hợp chức năng ngắt mạch và chức năng cầu chì?

Hãy giải thích tại sao lại nói: Aptomat kết hợp chức năng ngắt mạch và chức năng cầu chì?

Câu trả lời:Koentho:


‘\ text {~~ Phuong ~~}’

“->` `Vì Aptomat có chức năng tự động cắt mạch khi ngắn mạch hoặc quá tải” -> `bảo vệ mạng điện trong nhà.

Koentho:


‘\ text {~~ Phuong ~~}’

“->` `Vì Aptomat có chức năng tự động cắt mạch khi ngắn mạch hoặc quá tải” -> `bảo vệ mạng điện trong nhà.

Koentho:


‘\ text {~~ Phuong ~~}’

“->` `Vì Aptomat có chức năng tự động cắt mạch khi ngắn mạch hoặc quá tải” -> `bảo vệ mạng điện trong nhà.

✅ Tại sao aptomat lại kết hợp chức năng của cầu dao và cầu chì? Khi cầu chì bị đứt, chúng ta có thể thay thế cầu chì đồng với kích thước tương tự

Tại sao aptomat lại kết hợp chức năng của cầu dao và cầu chì? Khi cầu chì bị đứt ta có thể thay thế cầu chì bằng đồng với kích thước tương tự

bằng cách hỏi:


Tại sao aptomat lại kết hợp chức năng của cầu dao và cầu chì? Khi cầu chì bị đứt ta có thể thay thế cầu chì bằng đồng với kích thước tương tự

Tại sao aptomat lại kết hợp chức năng của cầu dao và cầu chì? Khi cầu chì bị đứt, ta có thể thay thế cầu chì bằng đồng có cùng kích thước không? tại sao ?

Câu trả lời:vì họ:


-aptomat kết hợp các chức năng của cầu dao và cầu chì:

Khi ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng quá mức, các sabot tự động cắt mạch Bảo vệ mạch Đóng vai trò cầu chì

-Khi cầu chì bị đứt, chúng ta có thể thay thế cầu chì đồng với kích thước tương tự:

Đồng có nhiệt độ nóng chảy: 1083 * ° C

Chì có nhiệt độ nóng chảy là 327 ° C

Khả năng chịu nhiệt của đồng tốt hơn của chì

…………………………

vì họ:


-aptomat kết hợp các chức năng của cầu dao và cầu chì:

Khi ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng quá mức, các sabot tự động cắt mạch Bảo vệ mạch Đóng vai trò cầu chì

-Khi cầu chì bị đứt, chúng ta có thể thay thế cầu chì đồng với kích thước tương tự:

Đồng có nhiệt độ nóng chảy: 1083 * ° C

Chì có nhiệt độ nóng chảy là 327 ° C

Khả năng chịu nhiệt của đồng tốt hơn của chì

…………………………

vì họ:


-aptomat kết hợp các chức năng của cầu dao và cầu chì:

Khi ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng quá mức, các sabot tự động cắt mạch Bảo vệ mạch Đóng vai trò cầu chì

-Khi cầu chì bị đứt, chúng ta có thể thay thế cầu chì đồng với kích thước tương tự:

Đồng có nhiệt độ nóng chảy: 1083 * ° C

Chì có nhiệt độ nóng chảy là 327 ° C

Khả năng chịu nhiệt của đồng tốt hơn của chì

…………………………

Trả lời câu hỏi SGK Bài 53 Công nghệ 8 trang 184, 185

Trả lời câu hỏi – Bài 53 – 184 – Công nghệ 8:Kể tên các loại van trong hình 53.2

câu trả lời:

a) Hộp luyện kim.

b, d, e) cầu chì ống.

c) c) nút cầu chì.

Trả lời câu hỏi – Bài 53 – Trang 185 – Công nghệ 8:Vui lòng giải thích tại sao cầu chì bị “xì”, chúng tôi không được phép thay cầu chì mới bằng dây đồng có cùng đường kính.

câu trả lời:

Vì dòng điện định mức của dây đồng lớn hơn nhiều so với dây dẫn nên nếu vụ nổ xảy ra lần nữa, có thể do dây đồng chưa nóng chảy và các thiết bị đã cháy hết trước.

Trả lời câu hỏi – Bài 53 – Trang 185 – Công nghệ 8:Chức năng của Aptomat trong mạng điện trong nhà là gì?

câu trả lời:

Tự động tắt mạch khi xảy ra ngắn mạch hoặc quá tải

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.