Đường lối cách mạng Campuchia giai đoạn 1954 1970

Trong những năm 1954-1970, Campuchia đã thực hiện chính sách đối ngoại của mình như thế nào?

Câu 17069 Đã biết

Trong những năm 1954-1970, Campuchia đã thực hiện chính sách đối ngoại của mình như thế nào?

Câu trả lời chính xác: B

phương pháp giải quyết

Các nước Đông Nam Á – xem chi tiết

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Campuchia thực hiện chính sách đối ngoại khác với Lào và Việt Nam

một. Đồng minh của Mỹ

c. Thực hiện một cuộc vận động ngoại giao giành độc lập

Tiến sĩ .. hòa bình trung lập

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Chính sách đối ngoại của Campuchia từ năm 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

một. trung lập tích cực

b- Nhận viện trợ của các nước

C- Xâm lược các nước láng giềng

D – hòa bình và trung lập

Câu trả lời chính xác

xem giải pháp

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.