Đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 4 + 2 x bình có bao nhiêu điểm chung với trục hoành

 • Dãy núi Rocky trẻ ở Bắc Mỹ được hình thành do sự tiếp xúc của hai mảng kiến ​​tạo nào sau đây?

 • Điền vào mỗi chỗ trống được đánh số bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp
  Người đàn ông đã tạo ra và mất đi một cơ hội trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất nhà bếp đã trở lại kinh doanh trở lại. Được thiết kế bởi Timothy Lindlow (1), 37 tuổi. . . . . . . . . . . . . . . Đối với các văn phòng – từ bộ đồ giám đốc đến bộ đồ thư ký.
  Lindlow luôn có rất nhiều ý tưởng hay. sau nó (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là một công ty máy tính rất thành công trong hai năm, anh bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai trong một ga ra nhỏ bán và lắp đặt đồ nội thất nhà bếp. Anh ấy đã kiếm được 1 triệu bảng đầu tiên khi anh ấy 30 tuổi. Sau đó, anh ấy tiếp tục kiếm được hơn năm triệu trong ba năm.
  Nhưng sau (3). . . . . . . . . . Với những người quản lý của công ty mình, anh ta đột ngột sa thải họ. Trong vòng sáu tháng, công việc đã biến mất. Lindlow cũng vậy. Anh ấy nói rằng tôi đã giành được năm triệu bảng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã không may mắn để mất nó sau đó. Tất cả các công ty đều trải qua thời kỳ tốt – và thời điểm tồi tệ. Bây giờ (4). . . . . . . . . . . . . . . . . Nhiều bài học tôi sẽ không bao giờ quên. “
  Anh ấy (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Để liên hệ với công ty mới của anh ấy “Office-fit” và nó đã rất thành công.
  Câu hỏi 2.

 • [Mức độ 1] Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u → = 1; 4; 1 và v → = −1; 1; −3. Góc tạo bởi vectơ u → và v → là:

 • Đường tròn C có tâm I nằm trên đường thẳng d: x + 3y – 5 = 0, bán kính R = 22 và tiếp tuyến của đường thẳng Δ: x – y – 1 = 0. Phương trình của đường tròn C là:

 • Đánh dấu hai lọ không nhãn đựng dung dịch NaF và dung dịch NaI chỉ có một dung dịch

 • Có một hình chữ nhật với AB = 2a, AD = 4a. E được đánh dấu là trung điểm của BC và F∈AD sao cho AF = a. Sau đó cán mảnh bìa cứng sao cho cạnh DC trùng với cạnh AB để tạo thành hình trụ. Tính thể tích khối tứ diện ABEF có các đỉnh a, b, e, nằm trên khối trụ vừa tạo thành.

 • Vùng biển nào sau đây giáp Tây Nam Á, có diện tích lớn nhất?

 • Điểm M2; 5 thuộc dòng nào sau đây?

 • Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.