Dinh cao van hoa ly tran va hau le

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời

Dinh cao van hoa ly tran va hau le

Tải xuống bản xem trước

Xin lỗi, bản xem trước hiện không có sẵn. Bạn có thể tải xuống bài báo bằng cách nhấp vào nút ở trên.

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 120cos (100πt-π2) (V). Lần thứ hai điện áp đạt giá trị u = 104 V và giảm vào thời điểm nào sau đây:

Một nghìn t = 13600 giây

b t = 7300 giây

CT = 1600 giây

Tiến sĩ .. t = 8300 s

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch U = 1102V. chọn câu trả lời c

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Đặt điện áp u = U2cosωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Nó được đặt thành ω2 = 1LC. Tổng trở của đoạn mạch này là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 6.454

Đặt điện áp u = Uc0osωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.851

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 1.818

Đặt một điện áp xoay chiều có rms

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 641

Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục ox, cách vị trí cân bằng O một khoảng bằng nhau với biên độ A1> A2. Một phần của đồ thị cho thấy sự phụ thuộc của khoảng cách vào thời gian vào hai điểm sáng như hình dưới đây. Kể từ t = 0, đến thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần thứ hai vào năm 2021 thì tỉ số giữa tốc độ của điểm sáng 1 và tốc độ của điểm 2 là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 567

Cho một đoạn của đường tròn AB như hình vẽ bên. Biết R = 80 Ω, r = 20. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch u = U cos100πt V. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc điện áp tức thời giữa hai điểm A và N (uAN) và giữa hai điểm M và B (uMB ) tăng ca. như hình sau. Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị nào sau đây?

Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi 9d64d15c9f0071d9b6c73bdbf206d2c7

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 245

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 233

Chọn một câu sai – sai – sai Nói về sóng đứng nói trên hợp âm:

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 214

Tại tâm của dòng điện tròn 100 vòng người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4 T. Đường kính của vòng dây là 10 cm. Dòng điện chạy qua mỗi khúc cua là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 208

Mạch dao động để thu tín hiệu máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2μF và tụ điện. Để máy thu được sóng vô tuyến có bước sóng = 16 m thì tụ điện phải có điện dung bằng

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 193

Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N / m và vật nặng khối lượng m = 100 g. Dao động theo phương ngang với biên độ A = 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, khoảng thời gian ngắn nhất mà quả nặng ở vị trí cách vị trí 0 một đoạn nhỏ hơn 1 cm là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 193

Một lốp phẳng dẫn điện đều quay với vận tốc góc 100 ° (radian / giây) quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng của khung dây trong từ trường đều với vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của lốp. Số vòng dây của khung là 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi dây của khung là 4.10−3π Wb, tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng của khung hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng thành π3. Biểu thức suất điện động của lốp là:

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 188

Đặt một điện áp u = U2cosωtV (U và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở có giá trị, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Biết U = a V, L thay đổi được. Hình bên là đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ của toàn mạch theo hệ số tự cảm. M và N lần lượt là các đỉnh của đồ thị (1) và (2). giá trị của a bằng

Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi d019f7d01aa8309e3db7b3a7957f93c8

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 146

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E = 12V, điện trở trong r = 2,5 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ với mỗi giá trị cực đại. của điện trở R là

Xem câu trả lời ” Ngày 15 tháng 9 năm 2021 128

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo nhỏ độ cứng k dao động điều hòa theo phương vuông góc tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Khi quả cầu ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn một đoạn ∆l0. Chu kì dao động điều hòa của con lắc này là

Xem câu trả lời ” Ngày 16 tháng 9 năm 2021 116

18/06/2021 4.161

D 12083T6

Câu trả lời chính xác

Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi 517b704475bd78886ac6a776f5347936
Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi ca8a076b551b6db129672a565f6688c3

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U0cos2πtT. tính theo thời gian t = 0 s, sau đó là thời điểm năm 2010 mà u = 0,5U0 và đang giảm

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6201

Đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R = 60 (Ω), cuộn dây có điện trở thuần r = 40 () có điện cảm L = 0,4 / πH Tụ điện C = 1 / 14πmF. Nối đoạn mạch với nguồn điện xoay chiều có tần số góc 100πrad / s. Tổng trở của đoạn mạch là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,590

Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40 (Ω), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,8 / π H. và tụ điện có điện dung C = 2.10-4 / π F. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 3cos (100πt) (A). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.119

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 22cos100πt + A, t tính bằng giây (s). Tại thời điểm nào đó i = 2a rồi giảm đi ít nhất bao lâu sau đó i = 6a?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.859

Đặt một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 (Hz) mắc nối tiếp theo đúng thứ tự: điện trở thuần 50 (Ω.).); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 2 (H) Một tụ điện có điện dung 10 (MF). Tính độ lệch pha giữa url và ULC.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.604

Đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều 220 vôn rms. Biết rằng đèn sáng lên khi hiệu điện thế đặt vào đèn ít nhất là 155 vôn. Tỷ số giữa thời gian sống của bóng đèn với thời gian ngừng hoạt động của nó trong một chu kỳ là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.126

Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Trong chu kỳ thứ ba của dòng điện, mômen điện áp tức thời u có giá trị rms

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.417

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một tụ điện 0,1π (H) điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Nếu hiệu điện thế tại thời điểm t1 là 50 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005s là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.403

Sơ đồ biểu diễn dòng điện xoay chiều tức thời chỉ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm ZL = 50Ω theo hình vẽ bên. Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi 87d6220f321020ff4f0af528e32fa558

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.913

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100πt-π3A (đo bằng giây). Tại thời điểm 2009, cường độ dòng điện tức thời i = I02 là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1869

Một đoạn mạch điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở thuần R = 30 tụ điện 1 có điện dung C1 = 13π (mF) Và tụ 2 có điện dung C2 = 1π (mV). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 1002cos100πt V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.696

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 4cos (120πt) A, t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện có cường độ 23 (A). Vậy thời điểm t = t1 + 1240s, dòng điện là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.569

Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB có thứ tự thì cuộn cảm L có độ tự cảm 1003.điện trở R = 100 Và tụ điện C có điện dung 2003 Mắc nối tiếp, M là trung điểm giữa L và R, N là trung điểm của R và C. Nhận xét nào sau đây không đúng?

Dien ap giua hai dau mot doan mach co bieu thuc nhung thoi diem t nao sau day dien ap tuc thoi aaa521fcbe557b141159186dff2dc538

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.171

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung 200oC.điện trở thuần 303Ω Cuộn cảm có điện trở 503. Với độ tự cảm 280Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 980

Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100πt + 56 (u đo bằng vôn, t tính bằng giây). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01 giây, điện áp tức thời có lúc bằng 100V

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 924

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.