Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là

Chương trình thuộc địa lần thứ hai của Pháp có gì mới?

Ngày 8 tháng 9 năm 2020 1.206

Câu trả lời và giải pháp ôn tập lý thuyết

Một câu hỏi:

Chương trình thuộc địa lần thứ hai của Pháp có gì mới?

một. Khai thác và chế biến. b- Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. C – Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng. D – Tăng đầu tư với lợi nhuận cao.

Câu hỏi thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: dễ dàng

Nét mới của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là tăng cường đầu tư, thu lợi nhuận cao

Nguyên Hồng (nhân tạo)

lý thuyết thực hành

Báo cáo câu trả lời sai

Điều trị…

Cảm ơn về chú thích của bạn.

Vui lòng thử lại sau.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.