Đề tài sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực Hội đồng nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri huyện Dian Biên đã bầu 51 đại biểu theo cơ cấu dự kiến. Trong đó, có 17 đại biểu tái cử với tỷ lệ 33,33%; 15 đại biểu, với 29,41 phần trăm; dân tộc thiểu số 28 người, chiếm 54,9%; 07 nam thanh niên, chiếm 13,72%; Ngoài đảng có 4 người, chiếm 7,84%; 98,04% đại biểu có trình độ cao đẳng trở lên; 92,15% đại biểu có trình độ cao học và cử nhân lý luận chính trị. Số lượng đại biểu các cơ quan hành chính nhà nước giảm so với kỳ họp trước. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm vụ đến nay, các đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực nâng cao kỹ năng hoạt động, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Đa số đại biểu dự kỳ họp đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận, thống nhất các chủ trương của Đảng bộ quận, góp phần giúp Quốc hội có những quyết sách đúng đắn về phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và phát triển xã hội. • Ban hành các quyết định liên quan đến chính sách và cơ chế của chính quyền. Trong hoạt động chất vấn, một số đại biểu đã thẳng thắn chất vấn các cơ quan liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực đại biểu và cử tri quan tâm, đồng thời bám sát vấn đề đặt ra, kiến ​​nghị cho đến khi có kết quả. Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tương đối đầy đủ và có nhiều ý kiến ​​xác đáng với các cơ quan, đơn vị được giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của hoạt động giám sát. . Và trong quá trình tiếp xúc cử tri, đồng chí đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thị xã và nhân dân, từ đó có nhiều ý kiến, kiến ​​nghị với các cơ quan chức năng liên quan. với các cơ quan hữu quan. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức giám sát, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý, khắc phục. Để đạt được kết quả này, Thường trực HĐND tỉnh Dian Bian đã quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là,Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là công tác cán bộ: thực tiễn cho thấy, nếu muốn thì phải có đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất tham gia trình bày, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, trước hết phải tìm ra giải pháp phù hợp mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu. Trong giai đoạn vừa qua, cơ cấu đại biểu HĐND huyện Điện Biên đã giảm số lượng đại biểu công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, tăng số lượng đại biểu của một số đảng bộ, liên đoàn, hiệp hội … Đề cử người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định, bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và điều kiện tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân; Các đại biểu không theo đảng phái quan tâm đến việc giới thiệu những người có địa vị tốt trong cộng đồng.

hai làThường xuyên đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của tổ chức đại biểu nhân dân: nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội huyện Điện Biên có gần 70% đại biểu mới tham gia bầu cử lần đầu và hầu hết là đại biểu hoạt động tích cực. Đồng thời, kinh nghiệm bầu cử của nhân dân, nhất là kinh nghiệm và thời gian tham gia giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân chưa nhiều. Vì vậy, Thường vụ Quốc hội đã tăng cường phối hợp với Vụ Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức các lớp tập huấn cho đại biểu Quốc hội tỉnh, tập huấn kiến ​​thức, kỹ năng nghiệp vụ, trong đó có công tác giám sát. kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động và nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu Hội đồng nhân dân; Cử đại biểu tham gia tập huấn theo chương trình của Bộ Nội vụ. Yêu cầu cơ quan nơi đại biểu làm việc bố trí thời gian để đại biểu tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

ba là,Đổi mới việc cung cấp thông tin cho đại biểu: Thông tin cho đại biểu rất quan trọng, thiếu thông tin, thông tin không chính xác, việc xem xét, đánh giá, đề xuất ý kiến ​​đại biểu không đúng, không chính xác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương. Để giúp đại biểu tiếp cận thông tin nhanh nhất, các văn bản kỳ họp, văn bản điều hành của NPC được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo được gửi đến đại biểu NPC qua hệ thống thư điện tử và được công bố trên Cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, chú trọng công khai, đưa tin về hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là việc tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân theo dõi được kỳ họp. mở rộng dân chủ, công khai hoạt động của Hội đồng nhân dân, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan hữu quan.

bốnNhận thức về vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân: Trong thời gian qua, hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên không ngừng được đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của pháp luật, của công cuộc đổi mới và kỳ vọng của nhân dân; Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh chưa nhiều; Kết quả của việc quyết định các khuyến nghị sau khi giám sát là không cao. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do chưa nhận thức và thống nhất, coi trọng vị trí, vai trò của đại biểu quốc hội. Đổi mới nhận thức về vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân là điều tối quan trọng trong định hướng đổi mới hoạt động của người đại biểu, vì vậy, thời gian qua Thường vụ Hội đồng nhân dân đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, tổ chức. Tập huấn, giao ban, thẩm vấn, giải trình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đại biểu Quốc hội. Các đại biểu tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: Một số quy định của pháp luật chưa quy định, rõ ràng. quy định chưa thống nhất về điều kiện bảo đảm công tác của đại biểu Hội đồng nhân dân; Người đại diện giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước khi thi hành chức trách, người đại biểu có lúc không thể đổ lỗi cho tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, trong hoạt động giám sát, giám sát. Họ còn lúng túng trong việc thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Khi xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng đối với quận, có đại biểu thiếu dũng cảm, hiểu biết pháp luật nên chưa tích cực tham gia phát biểu, thảo luận tại kỳ họp HĐND. Việc thực hiện chất vấn chỉ tập trung vào đại biểu hoạt động chuyên trách, một số đại biểu khi đặt câu hỏi chỉ dừng lại ở việc hỏi thông tin, làm rõ thông tin, chưa tiết lộ đúng, trúng chất vấn. Hoạt động liên lạc cử tri chỉ tập trung trước và sau kỳ họp do Đoàn đã xác lập; Cử tri chính là cử tri đại diện cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thôn, khu phố; Bạn không được tiếp xúc nhiều tại nơi ở, nơi làm việc; Việc gặp mặt, đối thoại để tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, bức xúc của cử tri còn hạn chế; Nội dung tiếp xúc cử tri chủ yếu thông qua báo cáo bằng văn bản; Công tác đối thoại, trao đổi với cử tri còn hạn chế .. Công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết các yêu cầu, kiến ​​nghị sau khi theo dõi, chất vấn, giải trình chưa được quan tâm đúng mức. Việc chất vấn và giải trình chủ yếu do đại biểu chuyên trách thực hiện. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Diên, xin ý kiến ​​của Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Diên:

1. Tập trung chuyển đổi cách nghĩ, lề lối làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân từ tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri sang xem xét, thẩm tra, giám sát, đánh giá và biểu quyết. Để làm tốt công tác này, cần bám sát các quyết sách của Đảng và đời sống xã hội, nhất là công tác cán bộ, tập trung chuẩn bị cơ cấu, đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân dành thời gian làm công việc của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời họ phải thực hiện chương trình hành động của mình một cách chính xác trước cử tri. Trong sinh hoạt cần phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, bám sát chủ trương, chỉ đạo của đảng; Nắm chắc thực tế, ý kiến, kiến ​​nghị của cử tri để đưa ra những đề xuất, giải pháp, kiến ​​nghị phù hợp, nhằm đạt được lợi ích chung của nhân dân.

3. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công việc của đại biểu Hội đồng nhân dân là do một số quy định của pháp luật chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế, như: chưa có quy định cụ thể, rõ ràng trong hệ thống và thủ tục làm việc. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội. quyền hạn và trách nhiệm của người giám sát và chủ thể được giám sát; Hoạt động giám sát của Quốc hội và Luật Tiếp dân năm 2015 quy định Quốc hội ra quyết định chất vấn, nhưng nhân dân họp trong thời gian ngắn nên cần thời gian soạn thảo quyết định. , hầu như không có thẩm tra và lấy ý kiến ​​về dự thảo nghị quyết; Không xử phạt cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc không thực hiện nghiêm túc các kiến ​​nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân …. Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân đã đề ra các biện pháp kiểm soát cụ thể đối với hoạt động giám sát. xử phạt đối với cá nhân, tổ chức không hoặc không thực hiện nghiêm túc các kiến ​​nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân; Quy định trình tự, thủ tục ra quyết định sau khi xét hỏi …

4. Để hoạt động của đại biểu có hiệu quả, trước hết thông tin về hoạt động phải khách quan, khoa học, độc lập và được xử lý kịp thời từ nhiều nguồn khác nhau. có thể từ các cơ quan thực thi; của các tổ chức chính trị xã hội. Từ tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giám sát, khảo sát. Khi có đầy đủ thông tin sẽ giúp đại biểu Quốc hội phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn, khách quan và đề xuất các giải pháp phù hợp. Các đại biểu tin tưởng hơn trong việc biểu quyết. Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Để đạt được điều này, cần có công cụ hỗ trợ cho đại biểu Quốc hội, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội không quy định cụ thể về phương tiện, tiêu chuẩn của các cơ quan bảo đảm sự phục vụ của đại biểu Quốc hội, nhưng đúng hơn là giao chúng cho Hội đồng nhân dân. Quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dẫn đến việc triển khai thực hiện ở một số tỉnh còn khó khăn, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định phương tiện, quy cách trang bị bảo đảm phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội.

5- Có chính sách cụ thể đối với đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách để khuyến khích đại biểu hoạt động chuyên trách, khuyến khích họ thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Ban hành chế độ thi đua khen thưởng đối với đại biểu dân cử. Quan tâm, quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc, quân nhân chất lượng cao phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân.

le huayi nam
Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.