Để diệt cá dữ trong đầm nuôi thuỷ sản, người ta sử dụng loại cây nào dưới đây

Trang chủ Kiểm tra và thi Lớp sáu sinh học Đề thi HS2 môn Sinh học lớp 6 năm 2021 Để diệt cá dữ trong ao nuôi trồng thủy sản, người dân …

Để diệt cá tự nhiên trong ao nuôi trồng thủy sản, người ta dùng loại cây nào sau đây?

Trang chủ Kiểm tra và thi Lớp sáu sinh học Đề thi HS2 môn Sinh học 6 tổng hợp năm 2021 – THPT Hà Huy Tập Để diệt cá dữ trong ao nuôi trồng thủy sản, người dân …

Cây dùng để diệt cá dữ trong ao nuôi trồng thủy sản

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.