Đề bài – giải câu 7 trang 35 sbt địa 10

Khi gió khô xuống núi, nếu nhiệt độ không khí trong gió ở độ cao 2000 mét là 19 ° C, thì khi hạ xuống độ cao 200 mét, nhiệt độ không khí trong gió sẽ là

Tiêu đề

Khi gió khô xuống núi, nếu nhiệt độ không khí trong gió ở độ cao 2000 mét là 19 ° C, thì khi hạ xuống độ cao 200 mét, nhiệt độ không khí trong gió sẽ là

A 30 ° C 32 ° C.

C. 35 ° C. C. 37 ° C.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Cứ xuống dốc 100 mét thì nhiệt độ tăng thêm 1 ° C. Như vậy, từ 200 m đến 2000 m, nhiệt độ tăng thêm 18 ° C đến 37 ° C.

Chọn: DỄ DÀNG

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.