Đề bài – giải câu 5 trang 39 sbt địa 7

Để giải quyết các vấn đề xã hội ở các đô thị, nhiều nước đã thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng phân cấp: xây dựng một số đô thị trực thuộc, chuyển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ sang các khu vực khác. (từ Bắc vào Nam và Tây ở Hoa Kỳ, từ Đông sang Tây ở Trung Quốc …), đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa nông thôn để giảm áp lực dân số lên các thành phố, …

Tiêu đề

Nêu cách giải quyết các vấn đề xã hội ở các thành phố ở vùng ôn đới.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn lại kiến ​​thức một số vấn đề khác – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Để giải quyết các vấn đề xã hội ở các đô thị, nhiều nước đã thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng phân cấp: xây dựng một số đô thị trực thuộc, chuyển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ sang các khu vực khác. (từ Bắc vào Nam và Tây ở Hoa Kỳ, từ Đông sang Tây ở Trung Quốc …), đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa nông thôn để giảm áp lực dân số lên các thành phố, …

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.