Đề bài – giải câu 5 trang 39 sbt địa 11

Đặc điểm không chính xác đối với Liên minh Châu Âu là lãnh thổ được hưởng sự phát triển bình đẳng giữa các khu vực.

Tiêu đề

Điều nào sau đây không áp dụng cho Liên minh Châu Âu?

một. Nó là một liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới.

B. Nó là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

C- Là vùng có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

D. là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Điểm lại kiến ​​thức về các trung tâm kinh tế hàng đầu – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Đặc điểm không chính xác đối với Liên minh Châu Âu là lãnh thổ được hưởng sự phát triển bình đẳng giữa các khu vực.

Chọn: C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.