Đề bài – giải câu 5 trang 35 sbt địa 12

Đối với rừng sản xuất: bảo đảm giữ gìn và phát triển diện tích, chất lượng rừng và phát triển, giữ gìn và phát triển tình trạng rừng, độ phì nhiêu và chất lượng đất rừng.

Tiêu đề

Một trong những nguyên tắc quản lý, sử dụng và phát triển sản xuất rừng là

A- Bảo vệ cảnh quan và sự đa dạng sinh học của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

b- Có kế hoạch và biện pháp bảo vệ, chăm sóc rừng hiện có.

c. Trồng rừng ở những vùng đất cằn, đồi núi cằn cỗi.

d- Bảo tồn điều kiện phát triển, độ phì nhiêu và chất lượng của rừng trên đất lâm nghiệp.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn tập kiến ​​thức tài nguyên sinh vật – Xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Đối với rừng sản xuất: bảo đảm giữ gìn và phát triển diện tích, chất lượng rừng và phát triển, giữ gìn và phát triển tình trạng rừng, độ phì nhiêu và chất lượng đất rừng.

Đã chọn.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.