Đề bài – giải câu 5 trang 22 sbt địa 11

Hiện tượng đô thị hóa tự phát so sánh những người nghèo không có phương tiện đến thành phố để tìm việc làm.

Tiêu đề

Châu Mỹ Latinh có tỷ lệ dân số thành thị cao chủ yếu là do

A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

b- Công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh.

C- Những người nông dân không có ruộng lên thành phố kiếm việc làm.

d- Điều kiện sống ở các thành phố rất thuận lợi.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Đánh giá Kiến thức Nhân khẩu học ở Mỹ Latinh – Xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Hiện tượng đô thị hóa tự phát so sánh những người nghèo không có phương tiện đến thành phố để tìm việc làm.

Chọn C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.