Đề bài – giải câu 5 trang 16 sbt địa 9

– Giữa đông nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long: đông nam bộ ít hơn đồng bằng sông Cửu Long, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo ở vùng Đông Nam Bộ là 3,8%, đồng bằng sông Cửu Long là 10,3%.

Tiêu đề

Dựa vào bảng 4.5

De bai giai cau 5 trang 16 sbt dia

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ lệ hộ nghèo của cả nước, thành thị và nông thôn, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

b) Từ biểu đồ, nhận xét về sự chênh lệch đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Có khả năng vẽ và nhận xét đồ thị.

Giải thích chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

Giai cau 5 trang 16 sbt dia 9 b8b3614025cc89739d20c77b560aa023

B)

Tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta khác nhau giữa các vùng:

– Giữa thành thị và nông thôn: tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn cao hơn thành phố, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn là 20,4% và thành thị là 3,9%.

– Giữa đông nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long: đông nam bộ ít hơn đồng bằng sông Cửu Long, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo ở vùng Đông Nam Bộ là 3,8%, đồng bằng sông Cửu Long là 10,3%.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.