Đề bài – giải câu 4 trang 24 sbt địa 10

Chuyển động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là chuyển động lên xuống) được đặc trưng bởi

Tiêu đề

Chuyển động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là chuyển động lên xuống) được đặc trưng bởi

A. Xảy ra rất nhanh và trên diện rộng.

B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

C. xảy ra rất chậm và trên diện rộng.

D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn tập kiến ​​thức về ảnh hưởng của nội lực – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Chuyển động của vỏ trái đất diễn ra rất chậm và trên một diện tích rộng lớn.

Chọn:

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.