Đề bài – giải câu 3 trang 6 sbt địa 11

Trình độ phát triển kinh tế, xã hội được thể hiện qua các chỉ tiêu: GDP bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người ,. Sự chênh lệch về các chỉ tiêu này chủ yếu do chênh lệch về trình độ khoa học – kỹ thuật.

Tiêu đề

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế và xã hội giữa nhóm các nước phát triển và đang phát triển là do

A. Thành phần dân tộc, tộc người, tôn giáo.

b- Quy mô dân số và thành phần nhân khẩu.

trình độ khoa học kỹ thuật.

D- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem thông tin về sự khác biệt giữa các nhóm quốc gia – hiển thị chi tiết

Giải thích chi tiết

Trình độ phát triển kinh tế, xã hội được thể hiện qua các chỉ tiêu: GDP bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người ,. Sự chênh lệch về các chỉ tiêu này chủ yếu do chênh lệch về trình độ khoa học – kỹ thuật.

Chọn C.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.