De bai giai cau 3 trang 52 sbt dia

Đề bài – giải câu 3 trang 52 sbt địa 10

– Nguyên nhân là do sự phân bố các lớp phủ thực vật trên Trái Đất phần lớn phụ thuộc vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt ẩm); Chế độ nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo sự thay đổi của vĩ độ nên lớp phủ thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ. Đất chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu và sinh vật nên sự phân bố đất ở các châu lục thể hiện rõ sự phân bố này.

Tiêu đề

Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phân bố các loại thực vật và đất theo vĩ độ. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn lại kiến ​​thức về sự phân bố các sinh vật sống theo vĩ độ – xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Sự phân bố của lớp phủ thực vật và các loại đất theo các vĩ độ là biểu hiện rõ nét của quy luật định hướng địa lý.

– Nguyên nhân là do sự phân bố các lớp phủ thực vật trên Trái Đất phần lớn phụ thuộc vào khí hậu (chủ yếu là chế độ nhiệt ẩm); Chế độ nhiệt độ và độ ẩm thay đổi theo sự thay đổi của vĩ độ nên lớp phủ thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ. Đất chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu và sinh vật nên sự phân bố đất ở các châu lục thể hiện rõ sự phân bố này.

– Ví dụ:

De bai giai cau 3 trang 52 sbt dia

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.