Đề bài – giải câu 3 trang 38 sbt địa 8

Sản lượng điện ở Trung Quốc tăng liên tục từ năm 2001 (1481 tỷ kWh) lên 2475 tỷ kWh vào năm 2005 và tăng thêm 994 tỷ kWh, với mức tăng bình quân là 248,5 tỷ kWh / năm.

Tiêu đề

Nhìn vào bảng tính bên dưới:

Giai cau 3 trang 38 sbt dia 8 99ecbe95e2fcf94ade62310f40f0974b

để tôi:

a, Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng điện của Trung Quốc qua một số năm.

b, Qua biểu đồ cùng với kiến ​​thức cơ bản, hãy nhận xét về sự phát triển của ngành điện lực Trung Quốc giai đoạn 2001-2005.

Phương pháp giải – xem chi tiết

Có khả năng vẽ và nhận xét đồ thị.

Giải thích chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

Sản xuất điện ở Trung Quốc giai đoạn 2001-2005

De bai giai cau 3 trang 38 sbt dia

b) Nhận xét

Sản lượng điện của Trung Quốc tăng liên tục từ năm 2001 (1481 tỷ kWh) lên 2475 tỷ kWh vào năm 2005 và nhiều hơn nữa 994 tỷ kWh, tăng Trung bình 248,5 tỷ kilowatt giờ/năm.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.