Đề bài – giải câu 2 trang 37 sbt địa 12

Suy thoái rừng: làm thay đổi khí hậu và địa lý, là nguyên nhân góp phần làm trái đất nóng lên và được coi là một trong những nguyên nhân chính làm tăng hiệu ứng nhà kính, giảm đa dạng sinh học rừng, các loài động thực vật sống trong rừng ..

Tiêu đề

Chỉ ra những thay đổi về bản chất sau đây khi:

Suy thoái rừng:

Nó ấm áp:

Mực nước ngầm thấp:

Phương pháp giải – xem chi tiết

Ôn tập kiến ​​thức bảo vệ môi trường – Xem chi tiết

Giải thích chi tiết

Suy thoái rừng: làm thay đổi khí hậu và địa lý, là nguyên nhân góp phần làm trái đất nóng lên và được coi là một trong những nguyên nhân chính làm tăng hiệu ứng nhà kính, giảm đa dạng sinh học của các loài, động thực vật sống trong rừng ..

– Nhiệt độ không khí tăng cao: ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, tăng nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người trước khi thiên tai xảy ra.

Mực nước ngầm thấp: gây sụt lún, xâm thực nước bẩn, thay đổi chất lượng nước.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.