Đề bài – giải câu 1 trang 19 sbt địa 9

2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế như: ASEAN, APEC và WTO.

Tiêu đề

Khoanh tròn vào chữ cái trước từ đúng.

1. Nước ta bắt đầu đổi mới kinh tế vào năm

Năm 1975. b. Năm 1985.

Năm 1986. Dr. Năm 1990.

2. Cho đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế

một. APEC, ASEAN, OPEC.

B. EEC, OPEC, OEDC.

C. OEDC, WTO, EEC

D. ASEAN, APEC, WTO

Phương pháp giải – xem chi tiết

Đánh giá kiến ​​thức kinh tế – Xem chi tiết

Giải thích chi tiết

1. Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới kinh tế từ năm 1986.

Chọn:

2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế như: ASEAN, APEC và WTO.

Chọn: DỄ DÀNG

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.