Đề bài – giải bài 7 trang 53 sbt sinh học 9

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen A quy định quả vàng. Cây có 4 AAAA quả đỏ lai với cây có 4n AAAA quả vàng thu được F1. Tỉ lệ biểu kiến ​​giữa F1 và F2 là bao nhiêu?

Tiêu đề

trong cà chua,gienmộtQuả đỏ khá trộigienmộtQuy định Quả vàng. Cây có 4 AAAA quả đỏ lai với cây có 4n aaa quả vàng thu được F1. F1Thụ phấn chéo F2Tỉ lệ kiểu hình là gì?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Viết phép lai giữa P và F2 rồi suy ra tỉ lệ kiểu hình hoặc tính tỉ lệ phát sinh kiểu gen aaaa rồi suy ra tỉ lệ kiểu hình

Giải thích chi tiết

Kiểu gen tứ bội của giao tử lưỡng bội.

Lai AAaaxAAaa

AAaa phân đôi của cơ thể cho 1AA; 4Aa, 1aa cho biết tỉ lệ giao tử là 1/6.

Lai AAaaxAAaa cho đời con có kiểu gen aaaa, tỉ lệ 1/6 ​​* 1/6 = 1/36

Tỉ lệ ngoại hình: 35 quả đỏ: 1 quả vàng.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.