Đề bài – giải bài 6 trang 92 sbt sinh học 10

– Cung cấp năng lượng ATP cho các hoạt động sống: phân giải chất hữu cơ: chất bột đường, chất béo và chất đạm tạo thành ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào.

Tiêu đề

Tại sao chu trình Krebs được cho là rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa chất hữu cơ trong tế bào?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem các giai đoạn chính của hô hấp tế bào

Giải thích chi tiết

– Cung cấp năng lượng ATP cho các hoạt động sống: phân giải chất hữu cơ: chất bột đường, chất béo và chất đạm tạo thành ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào.

Tạo sản phẩm trung gian cho quá trình sinh tổng hợp: Acetyl coA là chất trung gian cho quá trình tổng hợp lipid và protein.

– Chìa khóa của nhiều con đường chuyển hóa: chuyển hóa carbohydrate thành lipid, lipoprotein, protein carbohydrate.

Hình thành các enzym giúp trao đổi chất

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.