Đề bài – giải bài 4 trang 39 sbt sinh học 6

Người ta thường bổ sung rong biển vào hồ thủy sinh vì trong quá trình quang hợp tạo tinh bột, cây rong biển giải phóng oxy hòa tan vào nước hồ thủy sinh, tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn.

Tiêu đề

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính người ta thường cho thêm rong vào bể?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Tảo có thể quang hợp dưới nước khi có ánh sáng.

Giải thích chi tiết

Người ta thường bổ sung rong biển vào hồ thủy sinh vì trong quá trình quang hợp tạo tinh bột, cây rong biển giải phóng oxy hòa tan vào nước hồ thủy sinh, tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt hơn.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.