Đề bài – giải bài 3 trang 14 sbt sinh học 6

Sau đó, tế bào chất phân chia, và một vách ngăn xuất hiện, ngăn cách tế bào cũ thành hai tế bào con.

Tiêu đề

Tế bào phân chia như thế nào? Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?

Phương pháp giải – xem chi tiết

Xem lý thuyết về sự phát triển và phân chia tế bào

Giải thích chi tiết

Sự phân chia tế bào xảy ra như sau:

+ Đầu tiên từ một lõi tạo thành hai lõi riêng biệt.

Sau đó, tế bào chất phân chia, và một vách ngăn xuất hiện, ngăn cách tế bào cũ thành hai tế bào con.

Các tế bào con tiếp tục phát triển cho đến khi bằng tế bào ban đầu rồi lại phân chia.

Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia để tạo ra các tế bào mới.

Bài viết được chia sẻ bởi kinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.